Parboende

För dig som blivit beviljad plats i särskilt boende för äldre (över 65 år) gäller den så kallade parboendegarantin. Parboendegaranti gäller under förutsättning att ni som par varit varaktigt sammanboende. Garantin gäller oavsett om din make eller sambo har behov av särskild boendeform.

Ansökan och beslut

Du som söker om särskilt boende kan i samband med det också ansöka om möjlighet för medboende att flytta med. Du som redan bor i särsilt boende kan också göra en ansökan om parboende.

En förutsättning för parboende är att båda makarna/sambos är överens om parboendet och införstådda med vad det innebär att bo på särskilt boende. Vill du som beviljats särskilt boende sammanbo är det din skäliga levnadsnivå som prövas inför ett beslut.

Du som är medboende har inget beslut om särskilt boende. Om medboende behöver ansöka om insatser ska en vanlig ansökan göras till biståndshandläggaren. Handläggningen sker då på samma sätt som i ordinärt boende med undantag för att insatsen helkostabonnemang kan erbjudas.

Avgifter för medboende

Kommunens särskilda boenden är inte utrustade för att sköta fullvärdig matlagning. Matkostnad för matabonnemang eller matdistribution tillkommer därför för dig som medboende.

Du som medboende kan välja om du vill sköta serviceinsatser i form av städ och tvätt själv eller ta del av dessa insatser som make/maka/sambo har. Om du väljer att inte utföra städ och tvätt själv får du betala en avgift som motsvarar två timmar serviceinsats per månad. 

Du som medboende utan behov av egna biståndsinsatser omfattas inte av något högkostnadsskydd.

Hälso- och sjukvård

Du som medboende omfattas inte av kommunens skyldighet att erbjuda insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen utan får söka hälso- och sjukvård av primärvården eller husläkare.

Efterlevande

När den biståndsberättigade avlider upphör beslutet om särskilt boende och parboende omgående. Kontraktet sägs upp och du som medboende får flytta så snart som möjligt, dock senast inom en månad. Kommunen är behjälplig i att hitta lämpliga boendealternativ i dessa situationer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson