Ledsagare

Du som har svårt att förflytta dig på egen hand kan ansöka om ledsagare. Ledsagarens uppgift är att underlätta för dig att hitta rätt och förflytta dig i samhället. Personal från hemtjänsten utför ledsagning.

Ledsagning är en biståndsbedömd insats vilket innebär att du måste ansöka om den. Insatsen är kopplad mot maxtaxan.

Avgift

Avgift för ledsagning är 37 kronor per timme och faktureras för varje påbörjad timme.

Omkostnader

Om du har en kontaktperson eller ledsagare som är med vid aktiviteter så står vi för ledsagarens eller kontaktpersonens lön, men inte andra kringkostnader.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson