Rehabilitering och habilitering

Illustration: Sofia Magnusson

Du som tillfälligt vistas på korttidsboendet, är inskriven i kommunens hemsjukvård eller bor på ett särskilt boende kan bli erbjuden rehabilitering eller habilitering.

Rehabilitering innebär att du tränar upp funktioner som du mist på grund av sjukdom eller olycksfall.

Habilitering innebär att du, genom träning, bibehåller dina nuvarande funktioner.

En bedömning görs av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut för varje individ. Insatserna du får beror på din skada. Om du behöver får du även prova ut tekniska hjälpmedel.

Träning i hemmet

För dig som behöver träning i hemmet efter skada eller sjukdom finns träningsgruppen att tillgå. Syftet är att förbättra din förmåga att klara vardagliga aktiviteter, arbete och fritid så självständigt som möjligt genom att träna.

I träningsgruppen arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Fysioterapeuten eller arbetsterapeuten upprättar ett individuellt träningsprogram för dig. 

Träningsperioden pågår i åtta veckor och sker på helgfria vardagar. Vi kan erbjuda dig olika typer av träning, till exempel:

  • Konditionsträning
  • Gångträning och förflyttningsteknik
  • Balansträning och fallförebyggande
  • Kommunikationsträning
  • Handträning och finmotorik
  • Träning i dagliga aktiviteter, till exempel köksträning och personlig vård
  • Träning i att använda hjälpmedel

Avgift

Du betalar ingen separat avgift för rehabilitering eller habilitering, den ingår i hemsjukvårdsavgiften eller kostnaden för korttiden och innebär ingen extra kostnad.

Kontakt

Mona Slungard
Fysioterapeut
0531-52 69 15
mona.slungard@bengtsfors.se

Sandra Krokström
Enhetschef
0531-52 65 80
sandra.krokstrom@bengtsfors.se

Ulrica Andersson
Arbetsterapeut
0531-526594
ulrica.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström