Stöd till anhörig

Illustration

Illustration: Sofia Magnusson

Du som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionshinder kan erbjudas stöd.

Vem är anhörig?

Som anhörig räknas du som vårdar eller stödjer en närstående som är:

  • Fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt
  • Äldre
  • Långvarigt sjuk
  • Eller har missbruksproblematik

Stödet är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en person med en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning.

Anhörigstöd kan ske mellan föräldrar och barn eller vuxna barn och deras föräldrar. Det kan också handla om stöd mellan makar, syskon, grannar eller vänner.

Biståndsbedömda insatser för den närstående

Ett gott stöd är att du kan känna dig trygg med att den närstående får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver. Ansök om vård och omsorg för den närstående med hjälp av vår ansökningsblankett.

Ansökan om vård och omsorg. , 164.4 kB.

Du som anhörig är viktig och vårt mål är att du ska känna dig sedd, lyssnad på och delaktig.

Biståndsbedömda insatser för egen del

Du som är anhörig har även rätt att söka stöd för egen del, även detta stöd är biståndsbedömda insatser som kan sökas på blanketten "Ansökan om vård och omsorg".

Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet är till för att du som anhörig ska få tid till egna aktiviteter, då vårdar vår personal din närstående under stunden som du är borta. Avlösning i hemmet kan ske som regelbunden insats och för situationer som du inte kan förutse.

Avlösarservice kostar 34 kronor per timme, de första tolv timmarna per månad är dock avgiftsfria. Insatsen är kopplad mot maxtaxan.

Korttids

Din närstående kan också få en tillfällig korttidsplats så att du kan få avlastning och en tids vila.

Här kan du läsa mer om korttids.

Hemvårdsbidrag

Den du vårdar kan även ansöka om hemvårdsbidrag, där bidragets storlek beror på hur stort omvårdnadsbehovet är.

Icke biståndsbedömda insatser

Du som är anhörig är välkommen att ta kontakt med kommunens anhörigkonsulent. Vi finns till för dig som är anhörig och ordnar arrangemang där du har möjlighet att träffa andra i liknande situation. Kom gärna med egna förslag om vilken typ av hjälp/stöd du önskar. Du kan bland annat få stöd i form av:

  • Information
  • Enskilda samtal
  • Anhörigträffar

Anhörigvårdarkort

Så här ser ett anhörigvårdarkort ut.

Om du är anhörigvårdare kan ett anhörigvårdarkort vara en säkerhet både för dig och den du hjälper om du råkar ut för akut sjukdom eller olycksfall. Anhörigvårdarkortet innehåller följande information:

  • Namn på dig som anhörigvårdare. 
  • Namn på den person som är beroende av din hjälp. 
  • Namn på personer som ska kontaktas om du som är anhörigvårdare drabbas av akut sjukdom eller olycka.

Kontaktpersonerna ska vara informerade om vad de ska göra när de blir kontaktade.

Anhörigvårdarkortet är i visitkortsformat och ska förvaras tillsammans med id-handlingar i plånboken. Glöm inte att hålla uppgifterna aktuella på anhörigvårdarkortet eller att ta bort kortet ur plånboken om hemförhållandena förändras.

Kontakta kommunens anhörigkonsulent om du vill ha ett anhörigvårdarkort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson