Anmäla enligt Lex Sarah eller Lex Maria

Lex Maria

Om en vårdtagare har fått en allvarlig skada eller riskerat att få en allvarlig skada ska vi som vårdgivare anmäla händelsen till Socialstyrelsen. Med anmälan som grund kan vi vidta de åtgärder som behövs för att händelsen inte ska inträffa igen.

Lex Sarah

Den som arbetar med omsorg om äldre är enligt socialtjänstlagen skyldig att vaka över att alla äldre får god omvårdnad och att de lever under trygga förhållanden. Man är också skyldig att anmäla om någon utsätts eller har utsatts för allvarliga missförhållanden, såsom övergrepp eller vanvård.
Samma skyldighet gäller för den som arbetar med omsorg av personer med funktionsnedsättning eller som fullgör uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson