Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Anledningarna till att ungdomar begår brott kan vara olika, det kan till exempel vara att man har vänner som begår brott, att man mår dåligt eller att man inte har det bra hemma.

När du fyller 15 år blir du straffmyndig och kan straffas för att du begår brott. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse – men personer under 21 år får sällan fängelsestraff.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson