Kris i livet

En kris drabbar personer när det hänt något allvarligt i livet. Det är svårt att hantera krisen eftersom den gör att du måste anpassa sig efter det som hänt.

En kris kan komma efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att du är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oväntat händer. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom. Om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till att du inte mår bra.

Olika sorters kriser

En så kallad livskris kan utlösas av till exempel en person som står en nära får en sjukdom. Det är en typ av kris som oftast går att bearbeta och komma igenom med stöd av familj och vänner, även om det inte alltid känns så när du är mitt i den.

Utvecklingskriser är en del av människans utveckling. De kan uppstå vid viktiga övergångar i livet, till exempel när du utvecklas från barn till vuxen. Du kan känna dig vilsen kring vem du är eller vad du vill göra i livet. Om det då händer något som upplevs som extra jobbigt kan det vara svårare att hantera det.

En tredje typ av kris är den som kan inträffa i samband med plötsliga och oväntade händelser. Det kan till exempel vara dödsfall, sjukdom, olyckor och katastrofer samt våld och hot som du inte kan förbereda dig på. Även den här typen av kriser klarar de flesta att ta sig igenom om man får stöd från människor i ens närhet. En del personer kan under en tid behöva annan hjälp för att orka ta itu med det som hänt.

Kontakt

Om du vill prata med någon som inte är familj eller vän så kan du kontakta skolkurator, skolsyster, ungdomsmottagning eller vårdcentral. De kan också hjälpa till att leta upp någon som är specialist på att hjälpa barn och unga i kris.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson