Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger inte är bra för kroppen och att det är farligt att testa, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Problemen brukar komma efter ett tag när man känner att man inte kan styra över sitt användande och sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla och det går inte att veta innan vem som kommer hamna i missbruk eller beroende.

Hjärnan har ett belöningscentrum som aktiveras när du sköter om din kropp, till exempel när du gör bra saker, får beröm, är förälskad med mera. Men man kan också belöna sig genom tillåtna beroendeframkallande droger som alkohol, kaffe och nikotin som ger en kemisk stimulering av belöningscentrum. Denna effekt är en viktig del av orsaken till att människor blir beroende av sådana droger. Stimulering av belöningscentrum gör att man inte känner jobbiga känslor.

Om du stimulerar belöningscentrum med droger, alkohol eller annat missbruk så fungerar belöning inte lika bra när du gör bra saker. Missbruket blir en genväg till falsk lycka, en lycka som inte beror på att du gjort något bra.

Olika typer av beroenden

Felaktig användning av belöningscentrum är vanligare hos en del människor som har en personlighet som gör att de behöver mycket stimulans för att må bra och som bär på oro och stress. Det finns alltså en gemensam faktor hos många olika typer av beroenden:

 • Alkoholism och drogmissbruk
 • Matmissbruk
 • Sexberoende
 • Spelmissbruk
 • Självspäkning och ätstörning (även när man skadar sig själv, kan det stimulera belöningscentrum för att skydda kroppen mot smärta)

En likhet mellan ätstörningar och drogmissbruk är att missbruket tvångsmässigt utvecklas mot ett starkare beroende utan hänsyn till den egna hälsan. Trots allvarliga komplikationer har människor som missbrukar svårt att sluta missbruka.

Tecken på missbruksproblem

Några tecken på om ett barn eller ungdom har missbruksproblem kan vara att man:

 • Skolkar mycket
 • Får sämre betyg
 • Ofta är väldigt trött
 • Ljuger eller får kraftiga humörsvängningar och blir aggressivt
 • Luktar konstigt
 • Har ovanliga märken på kroppen
 • Blir väldigt kropps- och träningsfixerade
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson