Skolfrånvaro

Skolan ger barn möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i skolarbetet och genom umgänget med andra. Att ha bra kompisar i skolan kan ge stöd och bekräftelse. Hur barn och ungdomar trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver du som förälder hålla dig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Om ditt barn ofta är borta från skolan påverkar det identitetsutvecklingen och de framtida livsmöjligheterna på ett negativt sätt. Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, mobbning, svårigheter i det sociala samspelet, till att tonåringen oroar sig för en förälder som har problem.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Man behöver dessutom vara uppmärksam på om tonåringen missbrukar alkohol eller droger eller om det förekommer kränkningar och utanförskap.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson