Dagverksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den dagliga verksamheten ska ge en meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.

Flitiga händer - secondhandbutik

Secondhand-butiken Flitiga händer drivs av personer med funktionsvariationer som en daglig verksamhet inom kommunens LSS-verksamhet. Det huvudsakliga syftet med verksamheten är att skapa en relevant sysselsättning för de som arbetar där. Här finns mer information om Flitiga händer såsom öppettider med mera.

Café Strömmen

Café Strömmen vid Strömkullegymnasiet/Bengtsfors bibliotek är en daglig verksamhet för funktionsnedsatta och drivs av LSS-enheten. Café Strömmen erbjuder hembakat i form av bakverk, bullar och kakor samt serverar kaffe, te, dricka och glass. Det finns också enklare luncher i form av exempelvis matigare mackor och sallader. Vi kan också fixa fika till kommunens enheter i Bengtsfors tätort.

Café Strömmen har en egen Facebooksida som du kan följa. Länk till annan webbplats.

Dagcenter

Dagcenter är till för vuxna med intellektuell och kognitiv funktionsnedsättning. Dagcenter är öppet varje vardag. Alla som kommer till dagcenter har ett veckoschema att följa. Vår personal är utbildade stödassistenter.

På vårt dagcenter anpassar vi sysselsättning efter individuella förutsättningar och intressen. Några exempel på sysselsättningar är bakning, klädsortering från insamlingar och tillverkning av olika saker såsom örthyllor och tygpåsar som sedan säljs i vår affär Flitiga händer. Här finns datorer att låna och vi har trivselutrymmen där vi umgås.

Kontakt

Flitiga händer och dagcenter

Cecilia Höög Flood
Enhetschef LSS
0531-52 75 77
cecilia.hoog.flood@bengtsfors.se

Telefon, Flitiga händer: 0531-52 76 49

Telefon, dagcenter: 0531-52 65 83
E-post, dagcenter: dagcenter@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström