Avbrott i vattenleverans i Mustadfors

På grund av en vattenläcka har vi tillfälligt stängt av vattenleveransen till hushåll i Mustadfors. Lagningsarbete är påbörjat och beräknas pågå under kvällen.

Stäng meddelande

Färdtjänst

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst. Du måste vara folkbokförd i Bengtsfors kommun.

Att det saknas kommunikationer där du bor berättigar inte automatiskt till färdtjänst. Det är funktionsnedsättningen som avgör om du kan få färdtjänst. Din färdtjänstresa samordnas med andra resenärer och fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. Du reser i fordon som är anpassade till ditt funktionshinder. Färdtjänsttillstånd beviljas mellan tre månader och högst två år.

Ansökan

Det är kommunens färdtjänsthandläggare som tar emot ansökningar om färdtjänst. Gäller det en ny ansökan bör den kompletteras med läkarintyg som styrker funktionshindret.

Beställ resa

Beställningscentralens telefonnummer och öppettider på vår sida Boka färdtjänstresa.öppnas i nytt fönster

Avgift

Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går igenom.

Avgift baserat på kommunzoner

Kommunzoner

Egenavgift vuxen

Egenavgift ungdom*

1

78,00

58,00

2

133,00

99,00

3

187,00

140,00

4

242,00

181,00

*Ungdom är du från och med dagen då du fyller 7 år intill dagen du fyller 16 år. Barn under 7 år åker gratis.

Du kan betalar din färdtjänstresa kontant eller med kort (VISA, Mastercard) innan resan startar. Ta med så jämna pengar som möjligt om du väljer att betala kontant. Föraren ska alltid ge dig ett kvitto på den avgift som du har betalt för resan.

Färdtjänsttillståndet

Tillståndet är alltid tidsbegränsat, personligt och får inte överlåtas till någon annan. Du som har ett färdtjänsttillstånd ska meddela  förändringar i hälsotillstånd, planerad flytt och liknande. Om du flyttar till annan kommun upphör tillståndet att gälla.

Reshjälpskort

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna
kollektivtrafiken.

Ledsagare

En ledsagare är en person som åker med dig om du behöver hjälp under färden. Ledsagaren måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som dig. Har du blivit beviljad ledsagare får ledsagaren medfölja utan avgift. Ledsagaren ska hjälpa till under resan och hjälpa dig till fordonet. En ledsagare får själv inte ha tillstånd till färdtjänst.

Medresenär

Du får ta med dig en medresenär på resan. Medresenär måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som du. Medresenären betalar avgift enligt färdtjänsttaxan.

Medresande barn

Färdtjänstberättigad får ta med egna barn under 16 år, dock inte fler än att den färdtjänstberättigade samt eventuell ledsagare och egna barn ryms i ett färdtjänstfordon. Barn under sju år åker gratis.

Husdjur

Hund får tas med på färdtjänstresa. Hunden ska sitta i bur enligt Jordbruksverket regler. Saneringskostnad tas ut av resenären om hunden orsakar nedsmutsning i bilen.

Bagage

Du får ta med dig de hjälpmedel som du behöver för att resa, så som rollator eller rullstol, samt bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en resväska.

Hjälp från chauffören

Chauffören hjälper till med följande:

  • Att ta dig till och från porten.
  • In och ut ur bilen.
  • På och av med säkerhetsbältet.
  • Hjälp med förflyttningshjälpmedel och bagage.

Kontakta din färdtjänsthandläggare om du har ytterligare hjälpbehov.

Vart får jag resa?

Kommunens färdtjänsttillstånd berättigar till resor inom Bengtsfors kommun samt till, från, inom och mellan Dals-Eds, Färgelandas, Melleruds, Åmåls, Trollhättans, Vänersborgs, Uddevallas, Strömstads, Tanums, Munkedals, Orusts, Lysekils, Sotenäs, Lilla Edets och Grästorps kommuner.

Tillståndet gäller även för Årjängs, Säffles, Arvikas och Grums kommuner, men de ingår inte i Västrafiks ordinarie trafikeringsområde. Planerar du att resa inom dessa kommuner ska du kontakta färdtjänsthandläggaren. Detsamma gäller om du har frågor om resor i andra kommuner.

Det blåmarkerade området visar Bengtsfors färdtjänstområde

När får jag resa?

Du får resa dygnet runt.

Legitimation

När fordonet hämtar dig ska du kunna visa upp giltig legitimation.

Arbets- och utbildningsresor

För arbets- och utbildningsresor krävs ett speciellt tillstånd som prövas individuellt. Resan är bara tillåten mellan folkbokföringsadress och ordinarie arbetsplats eller den plats där du studerar. Du kan på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg. Vid arbets- eller utbildningsresa kan du antingen betala kontant enligt färdtjänsttaxan eller använda dig av Västtrafikkortet med en laddning för tätort, kommun eller flerkommun. Västtrafikkortet ska visas upp för föraren.

Sjuk- eller behandlingsresa

Du får inte använda dig av färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utom Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Annika Bulic
Handläggare
0531-52 60 01
annika.bulic@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson