Färdtjänst

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst. Du måste vara folkbokförd i Bengtsfors kommun.

Att det saknas kommunikationer där du bor berättigar inte automatiskt till färdtjänst. Det är din funktionsnedsättning som avgör om du kan få färdtjänst. Din färdtjänstresa samordnas med andra resenärer och fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. Du reser i fordon som är anpassade till ditt funktionshinder.

Ansökan

En färdtjänsthandläggare tar emot din ansökan om färdtjänst. Gäller det en ny ansökan bör den kompletteras med läkarintyg som styrker funktionshindret.

Beställ resa

Beställningscentralens telefonnummer och öppettider på vår sida Boka färdtjänstresa. Öppnas i nytt fönster.

Avgift

Kostnaden för din resa baseras på resans längd.

Avgift för färdtjänstresa

Avstånd

Avgift

Grundavgift (för resor upp till tio kilometer)

50 kronor

Varje kilometer över 10 kilometer

3 kronor per kilometer

Ungdomar mellan 7 och 16 år betalar 75 procent av priset. Barn under sju år åker gratis.

Du kan betalar din färdtjänstresa kontant eller med kort (VISA, Mastercard) innan resan startar. Ta med så jämna pengar som möjligt om du väljer att betala kontant. Föraren ska alltid ge dig ett kvitto.

Färdtjänsttillståndet

Tillståndet är alltid tidsbegränsat, personligt och får inte överlåtas till någon annan. Du som har ett färdtjänsttillstånd ska meddela  förändringar i hälsotillstånd, planerad flytt och liknande. Om du flyttar till annan kommun upphör tillståndet att gälla. 

Ledsagare

En ledsagare är en person som åker med dig om du behöver hjälp under färden. Ledsagaren måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som du. Har du blivit beviljad ledsagare får ledsagaren medfölja utan avgift. Ledsagaren ska hjälpa till under resan och hjälpa dig till fordonet. En ledsagare får själv inte ha tillstånd till färdtjänst.

Medresenär

Du får ta med dig en medresenär på resan. Medresenär måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som du. Medresenären betalar avgift enligt färdtjänsttaxan.

Medresande barn

Du får ta med egna barn under 16 år, dock inte fler än att du samt eventuell ledsagare och egna barn ryms i ett färdtjänstfordon. Barn under sju år åker gratis.

Husdjur

Hund får tas med på färdtjänstresa. Hunden ska sitta i bur enligt Jordbruksverket regler. Saneringskostnad tas ut av resenären om hunden orsakar nedsmutsning i bilen.

Bagage

Du får ta med dig de hjälpmedel som du behöver för att resa, så som rollator eller rullstol, samt bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en resväska.

Hjälp från chauffören

Chauffören hjälper till med följande:

  • Att ta dig till och från porten.
  • In och ut ur bilen.
  • På och av med säkerhetsbältet.
  • Hjälp med förflyttningshjälpmedel och bagage.

Kontakta din färdtjänsthandläggare om du har ytterligare hjälpbehov.

Vart får jag resa?

Kommunens färdtjänsttillstånd berättigar till resor inom Bengtsfors kommun samt till, från, inom och mellan alla kommuner i Västra Götaland.

Tillståndet gäller även för Årjängs, Säffles, Arvikas och Grums kommuner. Kontakta din färdtjänsthandläggare om du har frågor om resor i andra kommuner.

När får jag resa?

Du får resa dygnet runt.

Legitimation

När fordonet hämtar dig ska du kunna visa upp giltig legitimation.

Arbets- och utbildningsresor

För arbets- och utbildningsresor krävs ett speciellt tillstånd som prövas individuellt. Resan är bara tillåten mellan folkbokföringsadress och ordinarie arbets- eller studieplats. Du kan på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg. Vid arbets- eller utbildningsresa kan du antingen betala kontant enligt färdtjänsttaxan eller använda dig av Västtrafikkortet med kontoladdning som du visar upp för föraren.

Sjuk- eller behandlingsresa

Du får inte använda dig av färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utom Västra Götalandsregionen. Däremot kan en kopia på beslutet fungera som intyg, så du inte behöver ett nytt läkarintyg för varje resa. Vid frågor angående sjuk- eller behandlingsresor, kontakta Sjukreseenheten, 010-47 32 100.

Kontakt

Färdtjänsthandläggare
Anna Belsing
0532-171 35

Färdtjänsthandläggare
Linda Eriksson
0532-174 17

Telefontid 9-11 alla vardagar.

E-postadress: fardtjanst@amal.se

Adress: Kommunstyrelsen, Färdtjänst, Box 62, 662 22 Åmål

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 augusti 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson