Hemtjänst

Hemtjänst är en stödform för dig som har behov av hjälp i ditt hem.  Du kan ansöka om att få hjälp med exempelvis inköp, tvätt, städ, matdistribution och personlig omvårdnad. För samtliga service/omvårdnadsinsatser betalas en avgift för hemtjänst enligt fastställd taxa och det finns ett tak på hur mycket man kan betala, en maxtaxa. 

Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatserna ska innebära att människor garanteras en skälig levnadsnivå

All hjälp i hemmet är individuellt behovsprövad. Den ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Bengtsfors kommun har riktlinjer som är vägledande för innehållet i hjälpen. 

Det här kan du få hjälp med

Foto på en faktura

Övrig hjälp i hemmet

Information för dig som ansöker om eller har hemtjänst

Om du vill ansöka om vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen, ta kontakt med en handläggare på vår biståndsenhet.

Så här kommer du i kontakt med oss

Telefontid: vardagar mellan 8.00 och 9.30

På den här sidan hittar du mer information om att ansöka samt blanketter.

Du som beviljas hemtjänst får en kontaktperson som du kan prata med om du har frågor.

Hemtjänsten strävar efter att begränsa antalet personal som kommer hem till dig och arbetar. Om du behöver hjälp flera gånger per dag eller flera dagar i veckan ökar dock antalet personal som kommer hem till dig. För att du ska känna dig trygg har hemtjänstens personal ID-brickor som du kan begära att få se.

Kommunens hemtjänstpersonal ansvarar för beviljade omvårdnadsinsatser. Exempel på omvårdnadsinsatser:

  • Hjälp vid duschning och påklädning.
  • Tillredning av frukost och kvällsmat, matning med mera.

Servicebetonade tjänster köper kommunen från Samhall. De servicebetonade tjänsterna är:

  • Städning
  • Inköp
  • Tvätt

Det är Samhalls personal som kommer hem till dig som behöver hjälp med ovanstående tjänster.

Samhall jobbar dagtid måndag till fredag, medan kommunens omvårdnadspersonal även jobbar på kvällar och helger för att du ska få hjälp med omvårdnad när du behöver.

Personalen strävar efter att komma på den tid som ni kommit överens om. Hemtjänstens personal har ett stort antal vårdtagare i kommunen och därför kan det köra ihop sig ibland. Personalen ska när det är möjligt meddela när de är försenade.

Den enskildes bostad blir också en arbetsplats. Personalen har rätt att ställa krav på sin arbetsmiljö. Det innebär att lämplig utrustning, till exempel att fungerande dammsugare och städmaterial samt rengöringsmedel ska finnas och vara i gott skick. Elektriska redskap ska vara säkra att använda. Vid vissa tillfällen kan det finnas behov av tekniska hjälpmedel och vissa arbetsmoment bör ibland utföras av två personer tillsammans. Det ska också finnas hjälpmedel i bostaden som underlättar när förflyttning ska ske och som gör att inte personalen riskerar att skada sig.  

Tala om i god tid om du får besök eller ska resa bort. Det gör det lättare för hemtjänsten att ändra på schema med mera. Hemtjänsten hör också av sig till dig vid förändringar och eventuella förseningar.

Kontakt

Anna-Karin Widén
Enhetschef planeringsenheten och hemtjänst norr
0531-52 75 97
anna-karin.widen@bengtsfors.se

Kajsa Lundgren
Enhetschef, hemtjänst söder
0531-52 66 42
kajsa.lundgren@bengtsfors.se

Valon Hetemi
Verksamhetshef vård och omsorg
0530-182 09
valon.hetemi@bengtsfors.se

Planeringsenheten
0531-52 65 29
Måndag-fredag 07.00 - 15.30
planeringscenter@bengtsfors.se

Övrig tid kan du nå omvårdnadspersonal fram till kockan 22.00.
Telefon: 0531-52 65 29

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson