Hjälpmedel

Foto: Anna Sandström

Hjälpmedel kan skrivas ut av en fysioterapeut eller arbetsterapeut. Syftet med de hjälpmedel vi erbjuder är att förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga. Några exempel på hjälpmedel är; rollator, toasitsförhöjare, säng.

Grundprincipen är att produkter som finns att köpa i allmän handel och som normalt sett ingår i en hemmiljö inte skrivs ut. Det gäller även produkter som är dessas motsvarighet, till exempel greppvänliga saxar.

Bengtsfors kommun skriver endast ut hjälpmedel till dig som är inskriven i vår hemsjukvård. Övriga hänvisas till Närhälsans rehabmottagning.

Kostnad

Vi tar ut en avgift för att skriva ut hjälpmedel.

Kontakt

Therese Ednell
Fysioterapeut
0531-52 65 76
therese.ednell@bengtsfors.se

Saara Smit
Arbetsterapeut
0531-52 65 72
saara.smit@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson