Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället. Det personliga ombudet arbetar på uppdrag av dig.

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som hjälper dig med de problem du själv anger. Vi beslutar inte om insatser och vi för inga journaler. Ett personligt ombud ska inte ta över någon annans arbetsuppgift så som boendestödjare, god man, kurator etc. Vi arbetar tillsammans med dig och ser till så att myndigheter samverkar kring dig. Vi kan till exempel följa med dig eller ringa och skriva till olika myndigheter.

Ett personligt ombud arbetar även med att belysa systemfel och brister inom myndigheter, sjukvård med mera. Du kommer i kontakt med oss genom att ringa eller skriva. Du kan också ta hjälp av någon annan person du känner förtroende för.

Gemensam verksamhet i Fyrbodal

Från 1 april 2018 är personligt ombud en gemensam Fyrbodalsverksamhet. Vi beräknar att verksamheten kommer att växa organisatoriskt fram till april 2020. Under denna tid kommer de personliga ombuden inte enbart arbeta med klientärenden. Det innebär en begränsad tillgång för enskilda individer i behov av hjälp under uppbyggnadsfasen. Trollhättans Stad är värdkommun för verksamheten och alla personliga ombud har sin anställning där. Fyrbodal är indelad i två områden. Enhetschefen är placerad i Trollhättan.

Här hittar du personligt ombud Fyrbodals hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Annelie Fredriksson, personligt ombud
070-549 51 42
annelie.fredriksson@trollhattan.se

Cecilia Dahlman Giannias, personligt ombud
0722-12 75 62
cecilia.dahlman.giannias@trollhattan.se

Johanna Wassenius, personligt ombud
0722-17 10 83
johanna.wassenius@trollhattan.se

Maria Bjurbäck, personligt ombud
0722-12 74 80
maria.bjurback@trollhattan.se

Maria Jorfors, enhetschef
0722-12 73 53
maria.jorfors@trollhattan.se

Catrin Johansson, personligt ombud
0722-089776
catrin.johansson@trollhattan.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson