Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Det är ett frivilligt, kostnadsfritt och tidsbegränsat stöd där du får hjälp med det du själv vill ha hjälp med.

Du kan få stöd av ett personligt ombud om du:

  • Har en psykisk funktionsnedsättning.
  • Har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv.
  • Är över 18 år.
  • Har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Vi har tystnadsplikt, för inga journaler och vi ersätter inte arbete som utförs av handläggare, boendestödjare, god man, kurator etc. Vi arbetar på uppdrag av och tillsammans med dig och verkar för att dina behov och rättigheter tillgodoses utifrån dina önskemål. Vi hjälper även till med att kartlägga och samordna dina insatser. Vi kan till exempel följa med dig eller ringa och skriva till olika myndigheter.

Ett personligt ombud arbetar även med att belysa systemfel och brister inom myndigheter, sjukvård med mera. Du kommer i kontakt med oss genom att ringa eller skriva. Du kan också ta hjälp av någon annan person du känner förtroende för.

Gemensam verksamhet i Fyrbodal

Från den 1 april 2018 är personligt ombud en gemensam verksamhet i Fyrbodal. Genom samarbetet får alla 14 kommuner i Fyrbodal får tillgång till personligt ombud. Vi beräknar att verksamheten kommer att byggas upp organisatoriskt fram till april 2019. Under denna tid kommer de personliga ombuden inte enbart arbeta med klientärenden. Det innebär en begränsad tillgång för enskilda individer i behov av hjälp under uppbyggnadsfasen. Trollhättans Stad är värdkommun för verksamheten och alla personliga ombud har sin anställning där. Fyrbodal är indelad i tre områden. Två personliga ombud arbetar i varje område. Enhetschefen är placerad i Trollhättan.

Kontakt

Cecilia Dahlman Giannias
0722-12 75 62
cecilia.dahlman.giannias@trollhattan.se

Maria Carlring
0722-12 74 80
maria.carlring@trollhattan.se

Johanna Wassenius
0722-17 10 83
johanna.wassenius@trollhattan.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 februari 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson