Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo hemma i din bostad. Vi kan ge olika former av stöd som ska göra det lättare för dig att bo kvar hemma i eget boende så länge som möjligt. Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att klara din vardag och livssituation.

Du behöver ansöka hos kommunens biståndshandläggare och insatserna är oftast avgiftsbelagda. Insatserna prövas individuellt utifrån dina behov och de individuella förutsättningar som finns för att just du ska klara din vardag och de grundar sig på beslut utifrån socialtjänstlagen.

Boendestöd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson