Trygghet i bostaden

Det finns olika alternativ av stöd som du kan få så att du som bor hemma i ordinärt boende ska känna dig trygg även om du är ensamboende.

Trygghetslarm

För att du som känna trygghet i bostaden dygnet runt kan ett trygghetslarm vara till hjälp.

Det här innebär trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som har behov av att komma i kontakt med hemtjänstpersonal vid plötsligt uppkomna och nödvändiga omsorgsbehov. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Trygghetslarmet ersätter inte telefonnumret 112 vid akut behov av räddningstjänst eller sjukvård.

En förutsättning för att få ett trygghetslarm är att du har en förmåga att hantera larmet och kan tillgodogöra dig och förstå instruktionerna som hör till larmet.

Så här fungerar trygghetslarmet

Trygghetslarmet fungerar endast i din bostad. Du behöver ingen analog telefon eller något telefonabonnemang för att trygghetslarmet ska fungera. Du bär en larmknapp som armbandsklocka eller i ett halsband.

När du trycker på larmknappen når du en larmcentral. Vid behov, kontaktar de hemtjänstpersonal som hjälper dig.

Så här ansöker du om trygghetslarm

Trygghetsbesök

Trygghetsbesök ingår normalt i alla övriga insatser. Beslut om trygghetsbesök kan beviljas som separat insats om du inte har övriga dagliga insatser och om trygghetslarm inte är lämpligt. Trygghetsbesök innebär att personalen kontaktar dig och kontrollerar att allt är väl. Om det inte är det ska personalen erbjuda hjälp eller påkalla hjälp. I första hand är det dock telefonstöd som erbjuds.

Telefontjänst/trygghetsringning

En annan insats för att du ska känna dig trygg i hemmet är telefon- och trygghetsringning. Då kontaktar vår personal dig via telefon för att tillgodose ditt behov av trygghet och tillsyn. Det kan ske från en gång per vecka till en gång per dag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson