Missbruk och beroende

Vuxenenheten missbruk, beroende och socialpsykiatri arbetar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och narkotika. Du som vill få information, råd, stöd eller hjälp i missbruksfrågor kan vända dig till oss. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde.

 Vi börjar alltid med att göra en utredning för att se vilken typ av insats/behandling som är lämplig för just dig som söker vår hjälp. Du kan också få stöd om missbruket gäller någon i din närhet.

Insatserna beviljas genom beslut av socialsekreterare. När det gäller vård på behandlingshem är det kommunstyrelsens sociala utskott som fattar beslut. Insatserna varierar i hög grad, det kan vara allt ifrån enstaka rådgivningssamtal till täta, regelbundna kontakter. Läs mer om våra olika insatser och behandlingar nedan.

Missbruk och beroendebehandling

Du kan ansöka om behandling. Det är en socialsekreterare som utreder och bedömer behovet av insats. Behandling kan ske båda individuellt och/eller i grupp.

Boendestöd

Boendestöd är ett personligt utformat stöd i det egna hemmet eller i form av en mer utåtriktad social kontakt. Insatsens omfattning och inriktning varierar efter individuella behov. Insatsen boendestöd utreds och beviljas av en socialsekreterare.

Kontaktperson

Vuxna med eller utan missbruksproblem kan få kontaktperson. Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation. Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. En socialsekreterare utreder och beslutar om behov av kontaktperson finns.

Oro

Kontakt

Monica Backman
Enhetschef vuxenenheten missbruk/beroende och socialpsykiatri
0531-52 65 03
monica.backman@bengtsfors.se

  • Anmälan och ansökan gällande vuxna
    0531-52 75 23

Reception vuxenenheten
0531-52 65 13

Socialsekreterarnas telefontid: vardagar 8.30-9.30

Besöksadress: IFO Vuxenenheten, Dalslands sjukhus, Bäckefors

Carina Holmqvist
Verksamhetschef
0530-181 19
carina.holmqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson