Parkering

Parkering

Foto: Sofia Magnusson

I Bengtsfors kommun är det gratis att parkera. Det finns inga parkeringsavgifter eller datumparkeringar, dock gäller p-skiva på parkeringarna vid ICA och Coop i centrala Bengtsfors. Det finns också några allmänna regler som du som parkerar ditt fordon behöver hålla dig till.

24-timmarsregeln

Det finns en generell regel som är viktig att känna till, 24-timmarsregeln. Enligt 24-timmarsregeln får fordon parkeras på allmän plats så som gata och parkeringsplats under högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag, om inte annat framgår av en tilläggstavla.

Felparkering

För att förbättra framkomlighet och tillgänglighet till parkeringsplatser samt öka trafiksäkerhet använder kommunen felparkeringasavgifter. Felparkeringsavgift skiljer sig i storlek beroende på allvaret i överträdelsen.

Fordonsflytt

Felaktigt parkerade fordon som står trafikfarligt eller hindrande får flyttas av kommunen. Om du råkat ut för detta så informerar polisen eller kommunen dig om var och när ditt fordon kan hämtas. Innan du hämtar ditt fordon måste du betala kostnaderna som uppstått för transport och förvaring av fordonet.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I centrala Bengtsfors finns 15 parkeringsplatser för rörelsehindrade. De är tidbegränsade för att öka tillgängligheten. Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter att gå kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder men du har all rätt att stå på de vanliga platserna också. 

Vill du parkera ditt fordon längre än 24 timmar?

Du får normalt parkera under 24 timmar på gator i Bengtsfors kommun om inte vägmärke anger annat. Det finns ett antal platser där kommunen tillåter länge uppställning för fordon. På följande platser är det tillåtet att parkera bilen sju dygn i sträck:

 • Parkering nedanför Pingstkyrkan (norra sidan av parkeringen)
 • Parkering vid Eka Miljörum (södra delen av parkeringen)

Lastbilsparkering

På Industrigatan i Bengtsfors finns en lastbilsparkering som är cirka 100 meter lång.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

P-skiva på parkeringarna vid ICA och Coop i Bengtsfors centrum

För att öka tillgängligheten till parkeringsplatser och få ett bättre flöde gäller p-skiva på två parkeringar. I nuläget gäller det parkeringarna vid ICA och Coop i Bengtsfors och där får du parkera 3 timmar med p-skiva. Det underlättar även för oss att upptäcka överträdelser av parkeringstider med mera. Området där p-skiva gäller kommer att utökas så småningom till fler parkeringar.

Vart finns det p-skivor

Saknar du p-skiva finns det att inskaffa på turistinformationen, andra p-skivor går också att använda. Saknar du p-skiva går det bra att skriva ankomsttiden på en lapp och lägga synligt i framrutan.

Frågor?

Vid frågor kontakta tekniska kontoret på telefon 0531-52 61 40 alternativt via e-post till gata.trafik@bengtsfors.se 

Alternativa parkeringar

För dig som jobbar i centrala Bengtsfors eller av annan anledning behöver stå längre än 2 timmar finns alternativa platser. Bland annat följande parkeringar:

 1. Sågudden
 2. Kinadalsvägen
 3. Centrumvägen
 4. Centrumvägen bakom Coop
 5. Baksidan Odéon
 6. Brogatan
 7. EKA/Svale udde
 8. Skolgatan
 9. Kinadalsvägen/Linderudsvägen

På kartan nedan kan du se de olika alternativen. Klicka på bilden om du vill förstora den. På de markerade parkeringarna kan du stå 24 timmar. Om du behöver parkera längre tid än fyra timmar vill vi att du parkerar på parkeringsplatserna som inte ligger mitt i centrum det vill säga vid Sågudden (1), Kinadalsvägen (2), Brogatan (6), EKA/Svale udde (7), Skolgatan (8) eller Kinadalsvägen/Linderudsvägen (9). Tillsammans kan vi på så sätt skapa ett trevligare centrum där det finns parkeringsplatser för besökare och de som har behov av att parkera centralt när de handlar och så vidare. Om fler använder de ovan nämnda parkeringarna slipper vi att fler parkeringsplatser måste regleras med p-skiva och kortare parkeringstid.  

Förstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

Kontakt

Gustaf Fredriksson
Enhetschef fastighet, skog, gator och park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Felanmälan
0531-52 61 40 (arbetstid)
0531-52 60 80 (efter arbetstid)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström