Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.

En person med funktionshinder, som medför betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats, kan beviljas tillstånd. För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall.

Ansökan

För att ansöka om parkeringstillstånd hos oss måste du vara folkbokförd i Bengtsfors kommun. Vid ansökan om parkeringstillstånd ska nedanstående blanketter skickas in samt ett välliknande passfoto.

Beslut om parkeringstillstånd fattas av myndighetsnämnden i Bengtsfors kommun efter bedömning av kommunens handläggare, som även har möjlighet att samråda med en förtroendeläkare.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet. Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas till Länsstyrelsen. Blankett för överklagan kan hämtas på kommunkontoret eller beställas av kommunens handläggare. Tillstånd som upphört gälla ska återlämnas till kommunen.

Var gäller ett tillstånd?

På parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad under högst 24 timmar, om inget annat anges på tilläggstavla. All parkering ska ske enligt reglerna i trafikförordningen och vägmärkesförordningen samt de lokala trafikföreskrifterna.

Vad gäller när man parkerar?

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör det parkerade fordonet eller när innehavaren åker med det parkerade fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare samt är beroende av förarens hjälp vid förflyttning utanför fordonet. Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är klart synlig för kontroll utifrån.

Tillståndet måste vara giltigt under hela den tid parkering sker. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till Bengtsfors kommun. Missbruk kan medföra indragning av tillståndet.

Vad gäller om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort?

Stöld eller förlust av ett parkeringstillstånd ska polisanmälas. Bekräftelse på anmälan skickas till kommunen, som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i ett fordon utom då tillståndet utnyttjas för parkering. Upphittat tillstånd ska lämnas in till polisen eller till den myndighet som utfärdat det.

Kontakt

Linda Eriksson
Administratör socialtjänsten
0531-52 65 13
linda.eriksson@bengtsfors.se

Socialkontorets öppettider (samt vuxenenheten vid Dalslands sjukhus)

Dag

Öppet

Lunchstängt

Måndag-torsdag

8.30-16.00

12.00-13.00

Fredag

8.30-15.00

12.00-13.00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2024
Sidan publicerad av: Anna Sandström