Torg och allmänna platser

Foto: Thomas Wallin

Här hittar du information om  vad som gäller om du vill använda gator, torg eller andra allmänna platser och vart du ska vända dig.

Vill du sälja varor via torghandel så finns anvisade platser för det i Bengtsfors och Bäckefors.

Använda gatumark/uteservering

Om du ska ställa upp en container/byggnadsställning/trottoarpratare etc. eller planerar ett evenemang på gator, torg, park, i bostadsnära natur eller på vatten måste du söka tillstånd. Detsamma gäller om du planerar att bygga en uteservering på allmän mark. Du söker tillstånd för att använda gatumark hos polisen. Polisen skickar din ansökan till oss för yttrande i de fall det är kommunen som äger marken. Kom ihåg att söka tillstånd i god tid!

Om du planerar en uteservering så bör du tänka på att det kanske även behövs bygglov och tillstånd för alkoholservering eller mat.

Kontakt

Gustaf Fredriksson
Enhetschef fastighet, gator och park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström