Väghållning, snöröjning och halkbekämpning

Foto: Anna Sandström

Här hittar du information om hur vi arbetar med väghållning, snöröjning och halkbekämpning på våra gator och vägar. 

Bengtsfors kommun ansvarar för vägar, parkeringar och torg i samtliga orter. Trafikverket ansvarar för länsvägar och alla huvudleder som går genom kommunens tätorter. Enskilda vägar eller vägar som drivs av vägsamfälligheter sköts inte av kommunen.

Sopning

Varje vår städar vi alla gator och sopar bort den sand som använts för halkbekämpning under vintersäsongen. Vilken tidpunkt vi startar beror på väderförhållanden under våren och hur länge vintern dröjer sig kvar men vi har alltid som mål att vara klara under maj månad. För att det ska bli rättvist startar vi på olika orter olika år. Vi utför även städning vid behov, exempelvis vid större arrangemang.

Snöröjning

Vi har avtal med flera olika entreprenörer för att sköta snöröjningen i kommunen. Det finns tio geografiska plogområde, varav ett område sköts av Bengtsfors kommuns personal. Kommunens personal snöröjer också de flesta GC- vägar. Det är beredskapsledaren som kontrolerar snödjup, typ av snö, väderprognos för att avgöra när snöröjningen ska påbörjas. När beredskapsledaren beslutat om snöröjning så sätter entreprenören in de resurser som krävs.

En mindre röjning sker när det fallit sex centimeter snö. Då röjs branta backar, de mest trafikerade gatorna och gator som trafikeras av skolbussar. Snöröjning fortsätter sedan i övriga områden efter att det har fallit nio centimeter torr snö eller sju centimeter blöt snö.

Gator plogas till den största bredd som snömängden tillåter och så att minsta möjliga snölager lämnas kvar. Grovplogning av trottoarer sker i samband med att gatan snöröjs. Om det är väldigt stora snömängder kan trottoaren tillfälligt nyttjas för snövallar. De tas då bort vid senare tillfälle. Gatukorsningar hålls fria från snövallar och plogkanter mellan väg/trottoar och övergångställe tas bort.

I normala fall är snön bortröjd på cirka 12-14 timmar. Därtill kommer efterputs samt borttransportering av snö från tätorterna.

Halkbekämpning

Av miljöskäl används salt sparsamt. Salt används endast vid svårare halka och på mycket trafikerade gator. Gång- och cykelbanor, parkeringar och övriga områden där det finns fotgängare är prioriterade för sandning vid halka. Vid svår halka sandas hela gatans längd och bredd. Sandning eller saltning kan påbörjas senast en timme efter att behovet uppstår. Åtgärder kan variera utifrån väderprognosen.

Hämta sand för eget bruk

Under vintersäsongen tillhandahåller vi sand till privatpersoner genom att sand för avhämtning placeras en gång per säsong till orterna Bengtsfors, Billingsfors, Bäckefors, Dals Långed, Gustavsfors, Skåpafors, och Ödskölt. Tillfället annonseras på vår hemsida och via övriga digitala kanaler.

Så här kan du hjälpa till

Det huvudsakliga ansvaret för snöröjning och halkbekämpning ligger på kommunen men det är viktigt att alla hjälps åt för att få ett så bra vinterunderhåll som möjligt. Som fastighetsägare har du ansvar för att röja snö och sanda gångbanor utanför din fastighet. Om det finns en rännstensbrunn i gångbanan ska gallret hållas fritt från snö och is. 

Du kan hjälpa till genom att:

  • Parkera din bil så att snöröjningsfordon kan komma fram, annars lämnas gatan oplogad. 
  • Lägga snö som du skottar bort från plogvallen på din tomt istället för ut på gatan, annars plogas den upp på gångbanan igen. 
  • Klippa grenar och se till att häckar inte växer ut och hindrar snöröjningen.
  • Ha tålamod, vi kommer till din gata så fort vi kan!

Tänk också på att inte låta barn leka i snödrivor och snöhögar då plogbilen kan komma och bredda gatan och kanske inte ser om där finns lekande barn.

Kontakt

Andja Barisic
Projektledare
0531-52 61 40
andja.barisic@bengtsfors.se

Felanmälan
0531-52 61 40 (arbetstid)
0531-52 60 80 (efter arbetstid)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2024
Sidan publicerad av: Anna Sandström