Kultur

Graffitivägg i Bengtsfors centrum av Carolina Falkholt. Foto: Anna Sandström.

Bengtsfors kommun präglas av en lång tradition inom konst och hantverk. Här bor och verkar ett stort antal konstnärer och konsthantverkare. Två stora aktörer på den kulturella arenan i kommunen är Stenebyskolan som erbjuder förberedande högskole- och högskoleutbildningar inom design och konsthantverk i samarbete med Göteborgs universitet samt Halmens hus som är Nordens enda halmmuseum.

Några av de största kulturella arrangemangen i kommunen är den kulturvecka som genomförs under sommaren där alla kommunens orter får var sin dag att visa upp kulturen och bjuda på olika evenemang i just sina omgivingar. Dals Långed är välbesökt under den konstvandring som äger rum i Dalsland under kristihimmelsfärdshelgen varje år. 

I kommunen finns också ett flertal intressanta besöksmål kopplade till kultur och kulturhistoria. Ett av dessa är EKA Miljörum (Sveriges första) som förvandlats från förorenad industrimark till en pedagogisk park med en unik sammansättning av sten, växter och vatten. Andra intressanta, kulturhistoriska platser är Gammelgårdens friluftsmuseum i Bengtsfors, hällristningarna i Tisselskog och jättegrytorna i Steneby.

Kulturstrategiska mål

Bengtsfors kommun har antagit fem kulturstrategiska utvecklingsområden. Dessa mål är beskrivna i en kulturplan som även innehåller en handlingsplan för åren 2022-2026. Utvecklingsområdena är följande:

  • Tillgängliggörandet av kulturen – t ex att införa en avgiftsfri kulturskola.
  • Fler kulturaktiviteter för äldre invånare
  • En ökad samverkan internt i kommun och externt med och mellan kulturutövare.
  • Ett stärkt nätverksskapande
  • Kultur för barn och unga – Införande av en kulturgaranti
  • Ett gemensamt kalendarium med kulturaktiviteter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström