Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige i september 2013. Programmet är tänkt att fungera som en uppslagsbok för alla som har ett intresse av naturmiljön i kommunen. Genom spridning av kunskaper vill kommunen bidra till ett lyckat naturvårdsarbete, för att även framtidens människor ska kunna ta del av och njuta av naturen.

Programmet ska vara ett levande och långsiktigt dokument när det gäller bevarandet av naturvärdena inom kommunen. Det ska vara vägledande för den fysiska samhällsplaneringen och användas vid ställningstaganden i natur- och miljövårdsfrågor.

Naturvårdsprogrammet är ett beslutsunderlag bland andra och vissa ställningstaganden inarbetas direkt i kommunens översiktsplanering. Naturvårdsprogrammet ska också vara obligatoriskt kunskapsunderlag vid kommunens handläggning av bygglovsärenden och vid prövning av strandskyddsdispenser/strandskyddets upphävande.

I programmet kan du läsa om olika naturområden i kommunen och hur vi vill ta vara på de rika naturvärdena. Det finns förlag till kommunala naturvårdsmål och ett 30-tal naturvårdsåtgärder med tidplan. Du kan läsa om tidigare naturvårdsarbete, kommunens förslag till ansvarsarter och mycket annat intressant.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Naturvårdsprogram för Bengtsfors kommun, antaget av kommunfullmäktige 4 september 2013.pdföppnas i nytt fönster 5.3 MB 2016-09-08 16.34
Bilaga 1, Nationella och regionala miljömål.pdföppnas i nytt fönster 359.5 kB 2016-09-08 16.34
Bilaga 2, Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering, prövning och lovgivning.pdföppnas i nytt fönster 378.5 kB 2016-09-08 16.34
Bilaga 3, Åtgärdsplan.pdföppnas i nytt fönster 451.5 kB 2016-09-08 16.34
Bilaga 4, Naturdatabank.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2016-09-08 16.34
Kartbilaga 1-10, antagen av kommunfullmäktige 4 september 2013.pdföppnas i nytt fönster 10.2 MB 2016-09-08 16.34

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström