EKA Miljörum

EKA Miljörum. Foto: Niklas Eriksson

EKA Miljörum är Sveriges första miljörum. På ett område med tidigare förorenad industrimark vid sjön Bengtsbrohöljen i Bengtsfors centrum ligger miljörummet eller EKA-parken som den också kallas. Parken är anlagd med en unik sammansättning av sten, växter och vatten.

Syftet med EKA Miljörum är att sprida de kunskaper som behövs för att långsiktigt skydda EKA-området.

Utflyktsmål för hela familjen

EKA Miljörum är ett trevligt utflyktsmål för hela familjen. Här kan barnen springa i stenlabyrinten, följa vattenleken och hoppa på stenar i bäckträdgården. På soltrappan kan du njuta av Dalslands kanal och det finns möjlighet att grilla och ha picknick. Av utställningarna i miljörummet kan du lära dig mer om EKA-områdets industrihistoria och om saneringsprojektet som förvandlat det förorenade området till dagens vackra park. Att besöka EKA Miljörum är förstås gratis.

Parkens olika delar

Foto: Sofia Magnusson

Längs den 60 meter långa bäckträdgården kan du gå efter ena långsidan och få en inblick i svensk trädgårdskonst. I en del av området leds vattnet förbi slussen. Känn på vattnet, hoppa på stenarna över bäcken och delta i bäckens färd.

Tusenårssten

Foto: Sofia Magnusson

Tusenårsstenar - för att göra framtiden uppmärksam på att det är olämpligt att gräva och plantera träd här har det huggits in i sten. Inskriptionerna förmedlar budskapet genom bilden av en spjutbeväpnad bronsålderskrigare som vaktar området, till datorernas språk av ettor och nollor. Stenarna fungerar även som sittplatser framför EKA-parkens scen.

Lekande barn i stenlabyrinten

Foto: Anna Sandström

Stenlabyrinten är ett ställe där barn kan få leka. Labyrinten symboliserar de många och svåra vägval som experter och beslutsfattare ställdes inför under saneringsarbetet.

Foto: Sofia Magnusson

Grillplatser - på området finns gott om bänkar där du kan sitta och titta ut över vattnet eller bara ta det lugnt. Om du vill grilla finns även möjlighet till det.

Foto: Sofia Magnusson

Soltrappan - i sluttningen ner mot sjön Bengtsbrohöljen finns en trappa där du kan sitta och sola dig. Här glider också båtar förbi utmed Dalslands kanal.

Utställningar

Foto: Sofia Magnusson

På EKA Miljörum hittar du tre olika utställningsområden:

  • EKA:s industrihistoria - 1895 bildades Elektrokemiska Aktiebolaget av Rudolf Lilljeqvist. Efter en byggperiod på cirka två år startades verksamheten med att framställa klor 1897.
  • Saneringen av EKA-området som pågick mellan 2006 och 2008. Arbetet var då det hittills största saneringsprojektet i Sverige. Det tog fyra år att förbereda och planera saneringen som kostade omkring 260 miljoner kronor och bekostades av staten.
  • Gröna rummet - en utställning om miljön. På 1990-talet hittades höga halter av kvicksilver i jorden på EKA-området. Vid en eventuell brand på området fanns en risk att kvicksilvret skulle spridas med luften, eller till Bengtsbrohöljen och sjösystemet ner till Vänern vid höga flöden eller kraftig erosion.

Hitta hit

EKA Miljörum ligger vid den södra infarten till Bengtsfors centrum längs länsväg 172. Miljörummet är ihopkopplat till Bengtsfors centrum med en gång- och cykelbro över kraftverkskanalen. En fem minuters promenad tar dig från EKA Miljörum in i centrum med ett varierat utbud av affärer och restauranger.

Parkering

Söder om EKA Miljörum finns gott om parkeringsplatser. Här finns även parkeringsplats för bussar.

För dig som åker Dalslands kanal

EKA Miljörum ligger vid sjön Bengtsbrohöljen längs Dalslands kanal och är därför ett naturligt stopp för dig som planerar en tur på kanalen. Här finns även brygga för Dalslands kanals turbåtar.

Läs mer om Dalslands kanal. Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet

Vid planeringen av EKA Miljörum togs hänsyn till att parken skulle vara tillgänglig för alla. Det grus som täcker marken är anpassat för att inte utgöra något hinder för rullstolsburna besökare. Nivåskillnader är markerade med ljust material för att underlätta för synskadade.

Badmöjligheter

Badmöjlighet finns på Svale udde som är områdets sydliga udde.

Det starkt strömmande vattnet gör det olämpligt att bada vid EKA Miljörum.

EKA-områdets historia

1895 bildades Elektrokemiska Aktiebolaget av Rudolf Lilljeqvist på området där EKA Miljörum ligger idag. Efter en byggperiod startades turbinerna 1897 och verksamheten med att framställa klor var igång.

Saneringsarbetet

EKA-området var tidigare starkt förorenat av kvicksilver och dioxin. Efter det omfattande saneringsarbete som genomfördes på området mellan 2006 och 2008 är huvuddelen av dessa föroreningar borta och för att förhindra att kvarvarande föroreningar sprids har skyddsanordningar installerats. Dessa skyddsanordningar behöver bevaras under 1000-tals år och det är viktigt att kommande generationer känner till hur EKA-området ska skötas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström