Bäckträdgården på EKA Miljörum

Ute i naturen har sjöar och bäckar kontakt med grundvattnet i den omgivande marken. Så är det inte på EKA Miljörum. Bäcken i bäckträdgården är konstgjord och vattnet pumpas upp från sjön.

Den 60 meter långa bäckträdgården är byggd i etapper med flera avlånga ”tittskåp”. Tanken är att man ska gå efter ena långsidan och få en inblick i vad svensk trädgårdskonst kan vara.

  1. Längst upp i bäckträdgården är det som torrast och soligast och där startar vattnets färd ur en sprucken sten. Historiskt sett är det just vattendraget som har varit utgångspunkten för utformningen av många trädgårdar. Det är också från vattendraget som Einar Hessman Larsson tog sitt avstamp när han formgav bäckträdgården på EKA Miljörum.
  2. I torr och solig miljö trivs malört, kungsmynta, martorn med flera växter, här syns också ett blått fält av två olika sorters stäppsalvia som symboliserar den blommande ängen. Här rinner bäcken som en nordisk skogsbäck. Det torra och soliga rummet övergår i en fuktig och skuggig plats.
  3. Ovanför slussen/fallet finns en damm. På vänstra sidan av den bryter en bergsformation igenom bäckområdet och går ut i en vild klippformation med barrväxter. Växtligheten har plockats ut i tre olika former. Den upprättstående formen visas med enen, kuben, den kompakta runda eller fyrkantiga tärningen illustreras med bolltallen. Bredvid den växer den låga, platta, horisontella krypenen.
  4. På dammens högra sida finns en lund i miniformat som inramas av buskar i olika höjd och form (liten rönn, häggmispel och olvon). Lunden är tänkt att ge skugga åt perennerna som är en blandning av olika skogsväxter: slingrande stormhatt, ormbunkar, aklejruta och liljekonvalj med flera.
  5. I denna del av bäckträdgården leds vattnet förbi slussen, vilket gör den lik Bengtsfors kommun. Här får man gärna känna på vattnet, hoppa på stenarna över bäcken – delta i bäckens färd.
  6. Här kan man gå över den lilla bron till utställningen om saneringen.
  7. I det nedersta rummet är dammen lugn. Där finns det en blandning av växter som tycker om fukt och håller sig nära vattendrag. Dammen för tankarna till den lilla sjön – tjärnen. Runt dammen finns en blandning av perenna blommande växter och ormbunkar.

Illustration: Boh Tivesten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström