Startplatsen

Startplatsen

Illustration: Annika Gustafsson

Startplatsen är en e-tjänst där du som vårdnadshavare lämnar de uppgifter förskolan/skolan behöver om ditt barn. Du fyller i e-tjänsten i samband med grundskolans höstterminsstart eller när ditt barn börjar förskolan, därefter behöver du kontrollera och eventuellt uppdatera uppgifterna en gång per år.

Om du byter adress, vill lägga till uppgifter eller ändra i någon information kan du skicka in ett nytt ärende när som helst under året.

Följande uppgifter ska lämnas/ses över varje år:

  • Kontaktuppgifter till anhöriga (som kan kontaktas i akuta situationer)
  • Samtycke till att publicera foton av ditt barn.
  • Godkännande för hur ditt barn får transporteras vid utflykter.
  • Godkännande av regler för grundskolornas it-miljö.
  • Syskon och boendesituation för förskolebarn.

I Startplatsen har du även möjlighet att anmäla/ansöka om:

  • Modersmålsundervisning
  • Behov av specialkost
  • Språkval inför årskurs sex
  • Behov av tolk vid utvecklingssamtal
  • Busskort vid växelvis boende

E-legitimation

För att kunna använda Startplatsen krävs att du har e-legitimation (bank-id) samt en e-postadress. Om du inte har e-legitimation, kontakta din bank.

Kontrollera dina uppgifter

Kontrollera dina uppgifter genom att logga in i vår e-tjänstportal. Under länken "Mina ärenden" i övre menyraden ser du dina ärenden. Klicka på ditt senast inskickade Startplats-ärende. Dina kontaktuppgifter hittar du i den pdf-sammanställning som finns för ärendet.

Komplettera eller ändra i ärende

Föra att komplettera eller ändra i ett inskickat ärende loggar du in i vår e-tjänstportal. Under länken "Mina ärenden" i övre menyraden kommer du åt nyligen inskickade ärenden (inom 30 dagar). Öppna det aktuella ärendet, komplettera eller ändra och skicka in på nytt. Om det har gått mer än 30 dagar skickar du in ett nytt ärende om det skulle behövas.

Lämna uppgifter via blankett

Om du hellre vill lämna dina uppgifter på papper, använd blanketterna nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström