Treorna fick information inför livet efter Strömkulle

Treorna på Strömkulle fick info från vägledare Dennis Wessman samt personal från arbetsförmedlingen; Alisia Johansson, Daniel Bilan och Arne Arvidsson.

Överst från vänster Dennis Wessman, vägledare på Strömkullegymnasiet, Daniel Bilan från arbetsförmedlingen. Nedre raden från vänster Alisia Johansson och Arne Arvidsson båda företagsrådgivare på arbetsförmedlingen. Foto: Sofia Magnusson

Vad ska jag satsa på för jobb? Vad finns det för utbildningsmöjligheter för mig? Varför ska jag inte ta ett svartjobb? Det var några av frågorna som Strömkulles treor fick information kring vid ett informationstillfälle denna vecka.

Strömkulles egen vägledare Dennis Wessman informerade om hur och när du ansöker till högskola/univseritet. Dennis pratade också om olika utbildningsalternativ.

Därefter fanns Jack från LO på plats för att informera om arbetsrätt. Vad har jag som anställd för rättigheter och vad har jag för skyldigheter?

Därefter fanns Alisia, Arne och Daniel från arbetsförmedlingen på plats och informerade om bland annat bristyrken och hur arbetsmarknaden ser ut nu och framåt.

Michaela från arbetsgivaren SYKES fanns också på plats för att berätta från deras perspektiv vad de söker för personal och vad de tycker är viktigt att en person har med sig för att vara anställningsbar hos dem.

Senast uppdaterad: 2019-03-14 09.34

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson