Nytt samarbete med Our Lady's College i Galway

Our Lady's College. Foto: Niclas Green

För att utvecklas ytterligare inom det musikaliska området har Strömkulle startat ett samarbete med Our Lady's College i Galway på Irland. Samarbetet startar med utbyte mellan personalen genom så kallad jobbskuggning.

Strömkulles lärare inom musik kommer att få lära sig mer om hur Our Lady's College undervisar i musik. De kommer också titta på möjligheten till ett framtida samarbete mellan skolorna inom musik.

För att fortsätta utvecklas måste vi samarbeta med andra skolor i Europa och lära av hur de arbetar med undervisning inom musik och även titta på vilken roll musiken har, säger Niclas Green som är skolambassadör för EU och lärare på Strömkullegymnasiet.

Under höstterminen 2019 är det planerat att utbytet ska starta. Skolan i Galway på Irland är intressant att samarbeta med på grund av likheterna i kultur, ålderssammansättningen på eleverna och dessutom har de många liknande aktiviteter som Strömkulle i form av exempelvis körsång.

Samarbetet mellan Strömkullegymnasiet och Our Lady's College genomförs tack vare stöd från Erasmus+. Det är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet ger utbildningsorganisationer möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka sin kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.

Senast uppdaterad: 2019-05-09 15.52

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson