Samarbete med Gran Canaria för restaurang- och livmedelsprogrammet

Strömkullegymnasiet har beviljats projektmedel från EU:s program Erasmus+ 2019 mobilitetsprojekt

För första gången har Strömkullegymnasiet beviljats ett Erasmus-projekt för eleverna. Det möjliggör att eleverna från restaurang- och livsmedel får möjligheten att göra arbetsplatsförlagt lärande (APL) på kanarieön Gran Canaria.

 

Det planerade projektet bygger på de behov som finns på skolan att dels långsiktigt stärka det internationella och europeiska perspektivet, dels att öka elevers och personals kompetenser, säger lärare Javier Guirado Rojas som varit en av de drivande i att få i gång samarbetet.

Samarbetet med mottagande organisation på Gran Canaria har utvecklats till ett ömsesidigt utbyte då elever och personal även kommer till Sverige för att genomföra APL respektive jobbskuggning. Erasmus+ är EU:s program inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott för perioden 2014–2020.

Strömkullegymnasiet har även rätt att utfärda språkcertifikat för spanska - DELE. Det är ett officiellt språkcertifikat som har tagits fram av spanska staten. Strömkulle är ett av få gymnasium i Sverige som har rättigheter att certifiera enligt DELE. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Senast uppdaterad: 2019-05-10 10.08

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson