Utrymningsväg förbättrar säkerheten

Brandtrappa på södra delen av skolan

Foto: Sofia Magnusson

Utrymningsvägarna på Strömkullegymnasiet har förbättrats genom att en spiraltrappa för utrymning nu finns på den södra delen av skolan.

Trappan kan användas för utrymning vid brand eller annan händelse och går från översta våningen på skolans södra gavel. Utrymningstrappor utomhus är en vanlig lösning på utrymningsväg, eftersom det underlättar för elever och personal att snabbt kunna ta sig ut vid behov.