Programmera mera

På Strömkullegymnasiet finns möjligheten att välja programmering som individuellt val på samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammet. På teknikprogrammet ingår det som obligatorisk kurs. I filmen har en elev redovisat en uppgift i programmering. Uppgiften gick ut på att flytta den gröna bollen till ett annat område bakom den blåa väggen.

Syftet med kursen är att lära sig grunder i programmering, utveckla logiken bakom uppgifter och arbetsmetoder för förebyggande av programmeringsfel, testning, felsökning och rättning av kod samt tillämpa programmering inom valt kunskapsområde, till exempel industriell programmering.

En del av kursen går ut på att programmera den virtuella roboten och få den att uppträda efter bestämda mönster.

Senast uppdaterad: 2019-11-28 08.55

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson