Långsiktiga mål ger arbetsro

Foto: Niklas Eriksson

Gymnasieskolans främsta framgångsfaktorer är att möta varje elev utifrån dess individuella förutsättningar och behov. Konsekvent och långsiktig ledning och styrning är också viktigt. För Strömkullegymnasiets del slås det fast i de långsiktiga mål för gymnasiet som antagits av kommunstyrelsen.

Långsiktighet är A och O

En framgångsrik gymnasieskola är beroende av ett långsiktigt utvecklingsarbete med ett tydligt fokus på flera års sikt. Att ha en gymnasieskola är ett långsiktigt åtagande för en kommun. Beslut om att erbjuda en specifik utbildning tas cirka ett år innan utbildningen startar och elever som tas emot på utbildningen är inte färdiga med den förrän fyra år efter beslutet. Under tiden ansvarar kommunen för att eleverna får den utbildning de har rätt till, med den kvalitet och omfattning som krävs. På den tiden kan förutsättningar och omständigheter som sökintresse och arbetsmarknad ha förändras mer än en gång.

Över tid har det totala antalet studerande på nationella program på Strömkullegymnasiet minskat. Sedan flyktingsituationen 2015-2016 har dock gymnasieverksamheten haft en mycket stor grupp nyanlända att hantera, vilket man gjort med stort engagemang och flexibilitet.

Under många år har gymnasieverksamheten i kommunen haft utmaningar vad gäller varierande elevunderlag och ekonomisk hållbarhet. Det har också förts många politiska diskussioner kring skolans framtid. Den långsiktiga planen för skolan ger arbetsro och möjlighet att blicka framåt.

Önskat läge 2025

Som en del i de långsiktiga målen för skolan finns också ett önskat läge för år 2025. Det önskade läget innebär bland annat att Strömkullegymnasiet spelar en avgörande roll i delregionens kompetensförsörjning och har nära och god samverkan med närområdets arbetsmarknadsparter.

Nyckelutbildningar över tid på Strömkullegymnasiet är:

  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Vård- och omsorgsprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Estetiska programmet – Bild och formgivning
  • Samhällsvetenskapliga programmet
  • Introduktionsprogram
  • Naturbruksprogrammet skog

Alla program kan kombineras med musik-profil, för den som vill kombinera gymnasieutbildningen med att fortsätta spela sitt favoritinstrument. Det går till exempel välja datorn som instrument.

På naturbruksprogrammet kommer skolan att jobba med konceptet från skog till bord, där naturbruksprogrammet samverkar med restaurang- och livsmedel för att följa råvaror från skog till bord.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson