Strömkulle startar naturbruksprogram med inriktning skog

Vår elev Anna Ekeroth på pass. Foto: Inge Gillén

Är du intresserad av vad skogen ger oss? Vill du utveckla dina kunskaper inom jakt och viltvård samt skogsvård. Strömkullegymnasiet startar nu naturbruksprogram med inriktningen skog som ska ge kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs. Utbildningen ger också kunskaper om skogen för rekreation och upplevelser.

Utbildningen ger chanser till arbete och fortsatt utbildning inom skog och mark.

Från skog till bord

Strömkullegymnasiet kommer att jobba enligt konceptet från skog till bord för att ta tillvara på råvarorna från skogen. Det görs genom ett nära samarbete med bland annat restaurang- och livsmedelsprogrammet samt med det lokala näringslivet.

Här kan du läsa mer om naturbruksprogrammet skog på Strömkullegymnasiet.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson

Kontakt

Dennis Wessman
Vägledare/arbetsmarknadssekreterare
0531-52 63 18
dennis.wessman@bengtsfors.se

Morgan Magnusson
0708-64 09 01

Idrott, ledarskap och organisation, jakt och viltvård samt kommunikation
Programkontakt Naturbruksprogrammet
morgan.magnusson@stromkullegymnasiet.se