Ingen start av årskurs ett på Strömkullegymnasiet i höst - nystart utreds

Foto på Strömkullegymnasiet intill Dalslands kanal.

Strömkullegymnasiet. Foto: Niklas Eriksson

Kommunstyrelsen har beslutat att inte starta några program för årskurs ett på Strömkullegymnasiet hösten 2022. Bakgrunden till beslutet är få sökande. Samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en extern utredning för att ta reda på behov och önskemål hos elever och övriga kommuninvånare samt att ta fram förslag till åtgärder för en nystart av verksamheten på Strömkullegymnasiet.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning och handlingsplan för hantering av årskurs två och tre för läsåret 2022-2023.

Kommunstyrelsen beslutade också att uppdra åt kommunstyrelsens utbildningsutskott se över möjligheten att tillsätta en utvecklingsgrupp med representation från näringsliv, skola och allmänhet. Utvecklingsgruppen ska genom en bred förankringsprocess presentera en ny gymnasieorganisation och programutbud. De ska också presentera tänkbara ambassadörer, samarbetspartners från näringslivet som är kopplade till programutbudet. Inriktningen är att nystart kan komma att ske 2024.