Intervjuer genomförs av de externa utredarna

Illustration som visar två personer som kommunicerar genom att prata och lyssna.

Illustration: Sofia Magnusson

Under september och oktober genomför de externa utredarna som utreder en nystart av Strömkullegymnasiet en lång rad intervjuer. Intervjuera görs med representanter för näringsliv, personal, politiker och elever som underlag för fortsättningen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 september fick kommunstyrelsen ytterligare en uppdatering om hur processen fortskrider.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson