VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Välkommen till vård och omsorg på Strömkulle

Vård- och omsorgsprogrammet är programmet för dig som är intresserad av hälsa och vill arbeta inom vård och omsorg, med äldre eller personer som har en funktionsnedsättning.

Möjlighet till specialisering

Vård- och omsorgsprogrammet har inte några inriktningar, utan det finns möjlighet till specialisering genom programfördjupningar. Du kan välja kurser som leder till högskolebehörighet och särskilda utbildningar inom området utan att utöka gymnasieprogrammet.

Programmet har anpassade och moderna lokaler där vi tillbringar stor del av utbildningen. Där finns utrustning för våra praktiska moment.

Delar av dina kurser får du göra ute på arbetsplatser inom vård och omsorg. Det kallas APL arbetsplatsförlagt lärande. Skolan samarbetar med ett antal lokala arbetsgivare och även på andra orter. Tillsammans med dem ger vi dig en mycket bra utbildning.

Vi gör också en hel del studieresor samt besöker eller får besök från olika arbetsplatser inom vård- och omsorg.

Strömkullegymnasiet är certifierat enligt vård- och omsorgscollege kriterier

En certifiering via vård- och omsorgscollege är en kvalitetssäkring av utbildningar inom vård och omsorg. Det innebär att elever på vårt vård- och omsorgsprogram kan få diplom efter fullföljd utbildning. Diplomet är en kvalitetsstämpel som visar att eleven har fått en god utbildning med hög kvalitet anpassad efter verksamhetens behov. Diplomet underlättar även för arbetsgivare som enkelt kan se vilka kandidater som har en fullständig och relevant utbildning med sig.

Här kan du läsa mer om vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats.

Sommarjobbsgaranti och jobbgaranti

Bengtsfors kommun har sommarjobbsgaranti för elever på programmet som har tillfredställande studieresultat och är bosatta i Bengtsfors kommun. Bengtsfors kommun har också jobbgaranti för arbete inom vård och omsorg för elever med examen från vård- och omsorgsprogrammet efter slutförda studier. Jobbgarantin gäller elever som är bosatta i Bengtsfors kommun.

Du kan börja arbeta direkt efter utbildningen eftersom den leder till en yrkesexamen eller studera vidare inom yrkeshögskolan.

Om du vill fortsätta dina studier på högskola finns möjlighet att läsa extra kurser för att du ska få rätt behörighet.

Om du vill börja jobba direkt efter studenten är det exempelvis inom yrken som undersköterska eller personlig assistent. På såväl kort som lång sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete som undersköterska inom hemtjänst och äldreboende kommer vara mycket stora. 

Efter fortsatta studier kan du jobba som exempelvis sjuksköterska, barnmorska, ambulanssjukvårdare eller fysioterapeut.

Läs mer om yrken inom hälso- och sjukvård på Arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats.

På alla våra program

Programplan och kurser

I programmet läser du obligatoriska kurser och fördjupningskurser omfattande 2300 poäng samt individuella val med två kurser av skolans utbud. De individuella kurserna är sedan utspridda i ditt schema under årskurs två och tre.

Vård- och omsorgsprogrammet omfattar 2500 poäng totalt som är fördelade enligt följande:

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Historia 1a 1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Naturkunskap 1a 1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a 1

50 poäng

Svenska 1

100 poäng

Programgemensamma ämnen vård och omsorgsprogrammet

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50 poäng

Anatomi och fysiologi 2

50 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 poäng

Gerontologi och geriatrik

100 poäng

Hälso- och sjukvård 1

100 poäng

Hälso- och sjukvård 2

100 poäng

Omvårdnad 1

100 poäng

Omvårdnad 2

100 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Psykiatri 2

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a2

50 poäng

Social omsorg 1

100 poäng

Social omsorg 2

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Vilka kurser behöver du välja till för grundläggande behörighet?

Om du går ett yrkesprogram på gymnasiet får du normalt inte grundläggande behörighet på grund av att du läser för lite svenska och engelska inom programmen.

Kurser du behöver lägga till på ditt yrkesprogram för grundläggande behörighet:

  • Svenska 3
  • Engelska 6

Du kan få grundläggande behörighet på ditt yrkesprogram genom att lägga till kurserna som behövs inom ramen för det individuella valet eller genom att läsa utökat program.

Varje kurs är på 100 poäng vardera

Individuella val

Idrott och hälsa 2

Formgivning 1 Keramik

Fotografisk bild 1

Jakt och viltvård 1

Svenska 2 (Svenska 3)

Engelska 6

Musik instrument eller sång
Programfördjupningar vård och omsorgsprogrammet

Kurs

Poäng

Friskvård och hälsa

100 poäng

Vård och omsorg specialisering

100 poäng

Gymnasiearbetet i gymnasieskolan

För att få en gymnasieexamen ingår ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter du ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för arbete eller studier.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att du är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot. Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att du är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot.

Eftersom gymnasiearbete ska visa att du som elev är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att lägga det i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som finns på de nationella yrkesprogrammen.

Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp. Däremot ska varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså ändå kunna följa elevernas individuella arbete för att kunna bedöma dem var för sig.

Skolverkets film om vård- och omsorgsprogrammet

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson