SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Välkommen till samhäll på Strömkulle

Samhällsvetenskapsprogrammet är programmet för dig som har ett intresse för samhällets funktioner, mediepåverkan och information. Språk är också en stor del av utbildningen. Det är ett högskoleförberedande program som ger dig en bra grund för fortsatta studier på universitet och högskolor.

Inriktning beteendevetenskap

Beteendeinriktningen ger dig möjlighet att läsa kurser i ledarskap och organisation, pedagogik, psykologi och sociologi. Det här är ämnen som hjälper dig att få en helhetssyn på människan med ett globalt perspektiv.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Vi behandlar frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Du får förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Vi gör studiebesök och studieresor för att lära mer om samhällets funktioner med mera.

I framtiden kan du få ett arbete som handlar om samhällsfrågor och/eller beteendevetenskap i olika former. Exempel på yrken: lärare, biståndsbedömare, redaktör, jurist, journalist samt socionom.

Om yrken och framtid inom administration, ekonomi och juridik Länk till annan webbplats.

På alla våra program

Programplan och kurser

I programmet läser du obligatoriska kurser och fördjupningskurser omfattande 2300 poäng samt individuella val med två kurser av skolans utbud. De individuella kurserna är sedan utspridda i ditt schema under årskurs två och tre. Samhällsvetenskapsprogrammet omfattar 2500 poäng totalt som är fördelade enligt följande:

‌Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng
Engelska 5

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Historia 1b

100 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1b

100 poäng

Matematik 2b

100 poäng

Naturkunskap 1b

100 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1b

100 poäng

Svenska 1

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska 3

100 poäng

‌Programgemensamma ämnen, 300 poäng
 Filosofi 1

50 poäng

Moderna språk*

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Inriktning, 450 poäng

Beteendevetenskap


 Ledarskap och organisation

100 poäng

Kommunikation

100 poäng

Psykologi 2a

50 poäng

Samhällskunskap 2

100 poäng

Sociologi

100 poäng


Programfördjupningar, 300 poäng

Beteendevetenskaplig inriktning

Geografi 1

Historia 2a

Naturkunskap 2

 

Varje kurs är på 100 poäng vardera

Individuella val

Idrott och hälsa 2

Formgivning 1 Keramik

Fotografisk bild 1

Jakt och viltvård 1

Svenska 2 (Svenska 3)

Engelska 6

Musik instrument eller sång

Engelska 7Gymnasiearbetet i gymnasieskolan

För att få en gymnasieexamen ingår ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter du ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för arbete eller studier.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att du är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot. Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att du är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot.

Eftersom gymnasiearbete ska visa att du som elev är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att lägga det i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som finns på de nationella yrkesprogrammen.

Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp. Däremot ska varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså ändå kunna följa elevernas individuella arbete för att kunna bedöma dem var för sig.

Om du vill veta mer om samhällsvetenskapsprogrammet är du välkommen att höra av dig till vår programkontakt (se nedan) eller skicka in din fråga i formuläret så tar vi kontakt med dig.

Skolverkets film om samhällsvetenskapsprogrammet

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson