Veckoblad - vecka 23-24

Ledigt

Torsdagen den 6 juni är det Sveriges Nationaldag och alla elever och lärare har lov 6-7 juni.

Avslutning och Studentexamen

Avslutning för IM är tisdagen den 11 juni.
Studentexamen för åk 3 är onsdagen den 12 juni. Utspringet är klockan 13.00

Mer information finns här. , 27.8 kB.

Återlämning av böcker

Alla elever i åk 3 samt IM-klasserna återlämnar alla sina böcker till respektive lärare i varje ämne.

Återlämning av skåpnyckel

Alla elever städar ur sina elevskåp och återlämnar skåpnyckeln senast tisdagen den 11 juni. Mentor ser till att detta blir gjort. Skåpnycklarna lämnas till Karin på exp. Om man har tappat bort sin nyckel måste man betala 200 kr per nyckel i avgift.

Skolkort (Busskort)

Skolkorten är giltiga t o m den 18 juni. Sen börjar de gälla igen 10/8-15/9 inför skolstarten. Spara därför skolkorten till nästkommande termin.