Trä 2022 - höstens stora konferens om trä i Västsverige

23 sep
Bengtsfors
Jeanette Lindh Svanqvist +46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se
Kollage med olika bilder med trätema samt texten hållbart cirkulärt gränslös tillsammans

Trä-, bygg-, möbel- och inredningsindustrin i Sverige och Norge befinner sig mitt i ett grönt skifte. Välkommen till en dag med fokus på omställningen mot hållbar innovativ träproduktion, träbyggnation, cirkulär produktutveckling och råvaran alla pratar om. Skogen. Välkänt. Väl beprövat. Uråldrigt. Och framtidens material.

Möt de som är med driver det gröna skiftet i branschen mot framtiden. Svenska och norska företag, branschorganisationer, experter, science-parks, företagskluster, designers, influensers och andra som under dagen kommer ge inblick och framblick i hållbar omställning inom industriell träproduktion, träbyggnation, möbel- och inredningsindustrin samt cirkulär produkt- och affärsutveckling.

Vi träffas på plats i Bengtsfors i Dalsland som ligger mitt i det skogliga företags- och kompetensklustret i gränsregionen Sverige-Norge, Västra Götaland och Värmland.

Anmälan

Sista anmälningsdag var 16 september. För anmälan efter den 16 september ta kontakt med Jeanette Lindh Svanqvist på: jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se eller 0531-52 60 44.

Program

Tid

Programpunkt

09.00

Incheckning med kaffe och smörgås

09.30

Inledning
Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare, Bengtsfors kommun
Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg, Fyrbodals kommunalförbund
Ann Palmnäs, verksamhetsledare, Position Väst


Att tänka i cirklar - cirkulärt träbyggande
Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi, Sweco


Satsning på forsknings- och utvecklingscentrum för svensk möbel- och inredningsindustri i Dals Långed
Tom Cubbin, universitetslektor, enhetschef HDK-Valand Campus Steneby
Anders Lindgren, verksamhetsledare, Mötesplats Steneby

Mikael Sandqvist, projektledare, Testbädd Steneby
Björn Nordin, chef arkitektur och design, Svenskt Trä


Rykande färsk färdplan för svensk möbelindustri med lokala biobaserade material

Björn Nordin, chef arkitektur och design, Svenskt Trä


The Plus i Norge - världens mest miljövänliga möbelfabrik
Stefan Tjust, CEO, Vestre


Industriell symbios & innovationer från skogen
Sandra Sundbäck, VD, Paper Province
Elin Appel, projektledare Paper Province
Magnus Persson, innovationsrådgivare och projektledare, Paper Province,
Tobias Söderbom Olsson, Wood Tube Sweden
Jennica Ivarsson, COO, Lixea


Gränslös träteknisk samverkan Sverige-Norge
Anna Sundlöf Eriksson, project manager, Business Sweden Norway

12.00-12.45

Mingellunch


Byggindustrins utmaningar och det gröna skiftet
Lars Atterfors, Träbyggnadskansliet


Lärdomar och framtidstankar från Södras storsatsning på massivträ
Stefan Eierborg, kundansvarig projektledare, Södra Building Systems


Tillverka i trä - en kraftsamling från träbyggnads- och
inredningsindustrin
Linda Bohlin Trajkovski, ny VD, Innovatum Science Park
Jan Oscarsson, innovationsledare hållbar industri, Innovatum Science Park

Eivind Vogel-Rödin, chef startupverksamheten, Innovatum Science Park


Nya byggmetoder och digitalisering av industriell byggnation
Lars Atterfors Inwoco och Jonas Fred Hell Inwoco och Fridh & Hell


Den stora träutmaningen - en battle mellan
Industri och Hantverk/Design
Hur är känslan för materialet trä?


Nodi och Sara Kulturhus – hur formstarka och hållbara byggnader utvecklar hur vi bygger i trä

Daniel Asp, Arkitekt och utvecklingsansvarig trä, White


Trä som framtidens material

Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra götalandsregionen
Bijan Zainali, 2 vice ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra götalandsregionen

Martin Carling, förbundsordförande, Fyrbodals kommunalförbund

Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande, Bengtsfors kommun

15:00

Trevlig helg!


Branschprofiler om programmet:

Foto på Amanda Borneke

Byggande i trä är en nyckel i omställningen till cirkulär bioekonomi. Är du intresserad av frågorna är den här konferensen för dig!

Amanda Borneke, Specialist inom Cirkulär ekonomi, Sweco

Foto på Stefan Tjust

En konferens om Vestres hjärtefrågor och helt rätt plats att skapa nya kontakter!

Stefan Tjust, CEO, Vestre

Foto på Sandra Sundbäck

Tillsammans är ledordet i branschens gröna skifte. På konferensen får du veta hur!

Sandra Sundbäck, VD, Paper Province

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Mer information
Datum: 23 september 2022
Tid: 09:00 - 15:00
Ort: Bengtsfors
Plats: Odéon Bio & Teater, Centralbacken 6, 666 31 Bengtsfors
Kontakt: Jeanette Lindh Svanqvist +46(0)531-52 60 44 jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se
Pris: 495 kronor per person exklusive moms.
Tillgänglighet:
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström