Matabonnemang

Matabonnemang


Lunch inklusive hemkörning, per dag

77,00

Lunch per dag

70,00

Hel kost per månad

4 152,00

 

Reduktionsregler

Anledning

Reduktion

Vid inflyttning

Reduktion per dag fram till inflyttningsdagen.

Bortovaro på grund av hemvistelse hos anhörig eller dylikt

Avdrag sker från och med fjärde dagen vid sammanhängande bortovaro.

Sjukhusvistelse

Avdrag för hela frånvarodagar.

Avliden

Avdrag från och med dagen efter.


Matabonnemangets avdrag per dag beräknas enligt följande: matabonnemangets avgift/30 dagar = avdrag kronor per dag (alla månader räknas som ​30 dagar).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström