Rehabilitering och habilitering

Illustration: Sofia Magnusson

Du som tillfälligt vistas på korttidsboendet, är inskriven i kommunens hemsjukvård eller bor på ett särskilt boende kan bli erbjuden rehabilitering eller habilitering.

Rehabilitering innebär att du tränar upp funktioner som du mist på grund av sjukdom eller olycksfall.

Habilitering innebär att du, genom träning, bibehåller dina nuvarande funktioner.

En bedömning görs av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut för varje individ. Insatserna du får beror på din skada. Om du behöver får du även prova ut tekniska hjälpmedel.

Dagrehab

Du som bor hemma och behöver en tids träning på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan få komma till dagrehab. Ta kontakt med oss eller personalen i hemsjukvården.  Du behöver inte göra någon ansökan hos biståndshandläggare. Dagrehab finns i Björkåsens lokaler.

Vi som jobbar på dagrehab är en arbetsterapeut, en fysioterapeut och en rehabiliteringsassistent.

Två gånger i veckan är du välkommen att träna hos oss. Antal träningstillfällen är begränsade till 16 gånger, det vill säga en period på åtta veckor. Du kan gå max två perioder per år. Dagrehab är öppet klockan 9.30 till 13.00 på måndagar och torsdagar. Träningen består dels av gruppträning och dels av individuellt anpassad träning baserad på dina behov. De träningsformer vi har att erbjuda är exempelvis:

 • Cykling
 • Gångträning
 • Balansträning
 • Kommunikationsträning
 • Handträning

Vi kan även erbjuda dig aktiviteter som vävning eller målning.

Träning i hemmet

För dig som behöver träning i hemmet efter skada eller sjukdom finns träningsgruppen att tillgå. Syftet är att förbättra din förmåga att klara vardagliga aktiviteter, arbete och fritid så självständigt som möjligt genom att träna.

I träningsgruppen arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Fysioterapeuten eller arbetsterapeuten upprättar ett individuellt träningsprogram för dig. 

Träningsperioden pågår i åtta veckor och sker på helgfria vardagar. Vi kan erbjuda dig olika typer av träning, till exempel:

 • Konditionsträning
 • Gångträning och förflyttningsteknik
 • Balansträning och fallförebyggande
 • Kommunikationsträning
 • Handträning och finmotorik
 • Träning i dagliga aktiviteter, till exempel köksträning och personlig vård
 • Träning i att använda hjälpmedel

Avgift

Du betalar ingen separat avgift för rehabilitering eller habilitering, den ingår i hemsjukvårdsavgiften eller kostnaden för korttiden och innebär ingen extra kostnad. Om du behöver tekniska hjälpmedel, betalar du för utprovningen. Du betalar också för lunch och fika på dagrehab.

Kontakt

Anna Ask
Enhetschef
0531-52 65 80
anna.ask@bengtsfors.se

Therese Ednell
Fysioterapeut
0531-52 65 76
therese.ednell@bengtsfors.se

Saara Smit
Arbetsterapeut
0531-52 65 72
saara.smit@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström