God man

En god man eller förvaltare behövs när någon helt eller delvis saknar förmåga att tillvarata sina intressen och företräda sig i olika sammanhang och det inte finns annan hjälp att få.

Så går det till att ansöka om God Man eller förvaltare

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättning, gruppboende eller någon närstående person anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis.

Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Boka besök hos överförmyndarenheten

Du kan boka besök hos överförmyndarenheten via telefon eller e-post. Besök via telefon bokas direkt hos handläggarna under våra telefontider. Du kan välja att antingen besöka oss i våra lokaler i Åmål eller i kommunhuset i respektive samverkanskommun. Om du anmäler önskemål om besökstid via e-post så kommer vi sedan att kontakta dig för att boka tid och plats för mötet.

Vill du bli God Man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i ”vardags-ekonomi”, personligt engagemang och vanligt sunt förnuft.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Tillsyn

Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sina ekonomiska och rättsliga förehavanden inte missgynnas. För att uppnå det rekryterar vi gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Gemensam överförmyndarnämnd

Bengtsfors kommun ingår i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands överförmyndarnämnd tillsammans med Säffle, Åmål och Årjängs kommuner. Verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna.

Våra ambitioner är höga - vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling för förbättra verksamheten för våra kommuninvånare. I vår verksamhet ska du känna dig trygg och få ett respektfullt bemötande.

Kontakt

Överförmyndarenheten
Telefon: 0532-77 74 00
Telefontid: 10.00-12.00 (måndag, tisdag, torsdag)

Fax: 0532-77 74 01

E-post: overformyndarenheten@amal.se

Besöksadress: Kyrkogatan 6, Åmål
Besökstid: torsdagar 10.00-12.00, 13.30-15.30

Postadress:
Åmåls kommun
Överförmyndarenheten
Box 62
662 22 Åmål

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson