Tobak och droger

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har beslutat om en handlingsplan för tobaksfri skoltid. Tobaksfri skoltid innebär att du som elev inte får använda tobak under hela din skoldag och skoltid, oavsett var du befinner dig. Enligt handlingsplanen ska reglerna om tobaksfri skoltid även omfatta personer som tillfälligt besöker skolan.

Syftet med planen är att tydliggöra skolornas gemensamma förhållningssätt till tobak och därigenom underlätta såväl den enskilde medarbetarens som barn och ungdomars förhållningssätt till tobak. Alla (barn, ungdomar, personal och vårdnadshavare) ska känna till hur man agerar om man upptäcker att någon elev använder tobak. Genom att sätta tydliga gränser vill vi markera att detta är viktigt för våra barn och ungdomar eftersom det handlar om deras framtid, hälsa och livskvalitet. Börjar man inte röka eller snusa som barn eller i tonåren är chansen mycket god att man förblir tobaksfri resten av livet.

Handlingsplan om tobaksfri skoltid för barn och ungdomar i Bengtsfors kommun , 110.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Drogpolicy

Strömkullgymnasiet vill snabbt fånga upp elever som hamnar i ett missbruk för att på bästa sätt vara en del i det nätverk som måste byggas kring eleven för att han eller hon ska fungera på ett värdigt sätt igen.

Strömkullegymnasiets drogpolicy

Vill du sluta röka?

Strömkullegymnasiet deltar i ett forskningsprojekt som Linköpings universitet driver. Det handlar om att erbjuda rökavvänjning till gymnasieelever via mobil.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Anna Sandström