Avgifter

Avgifterna är angivna exklusive moms. Påbörjad timme räknas som hel timme. Avgift tas ut för minst en timme.

Extern utbildning

Utbildning

Avgift

Grundläggande brandkunskap, per deltagare

550,00

Hjärt- och lungräddning, per deltagare

550,00

Brandansvarig i verksamheter, per deltagare

2 000,00

Brandombud i verksamheter, per deltagare

550,00

Specialutbildningar

Offereras

Förbrukningsmaterial (bränsle, docka, släckare, centrumrulle), per deltagare

146,00

Hyra av lektionssal (inklusive AV-material)


Hel dag

900,00

Halv dag

500,00

1 till 3 timmar, per timme

136,00

Svetstillstånd inom förbudsområde eller på annan plats, per tillstånd

950,00

 

Tillsyn

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).


Avgift

Grundavgift

1 655,00

Timavgift

900,00

Grundavgift både vid LSO och LBE

2 387,00

 

Automatiska brandlarm

Åtgärd

Avgift

Anslutningsavgift

5 284,00

Årlig avgift för larmåtgörare

1 591,00

Årlig avgift för larmmottagning

3 728,00

Avgift för åtgärd vid fellarm, per larm

3 218,00

Mottagning av automatiska brandlarmsprov utöver kvartalsprov, samt frånkoppling av anläggning för arbeten, per gång

223,00

Uppdrag som anläggningsskötare, per månad

984,00

Avgift för åtgärd vid felaktigt brandlarm

6 527,00

 

Hyra av övningsfält

Offereras efter förfrågan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström