Avgifter

Avgifterna är angivna exklusive moms. Påbörjad timme räknas som hel timme. Avgift tas ut för minst en timme.

Brandmannapersonal

Konsulttjänster vid olika tider

Avgift

Vardagar 7.00-18.00, deltid, per timme

234,00

Vardagar 7.00-18.00, heltid, per timme

422,00

Vardagar 19.00-6.00 samt helger, deltid, per timme

503,00

Vardagar 19.00-6.00 samt helger, heltid, per timme

1 151,00

 

Extern utbildning

Utbildning

Avgift

Grundläggande brandkunskap, per deltagare

550,00

Hjärt- och lungräddning, per deltagare

550,00

Brandansvarig i verksamheter, per deltagare

2 000,00

Brandombud i verksamheter, per deltagare

550,00

Specialutbildningar

Offereras

Förbrukningsmaterial (bränsle, docka, släckare, centrumrulle), per deltagare

146,00

Hyra av lektionssal (inklusive AV-material)


Hel dag

900,00

Halv dag

500,00

1 till 3 timmar, per timme

136,00

Svetstillstånd inom förbudsområde eller på annan plats, per tillstånd

950,00

 

Tillsyn

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).


Avgift

Grundavgift

1 606,00

Timavgift

874,00

Grundavgift både vid LSO och LBE

2 317,00

 

Automatiska brandlarm

Åtgärd

Avgift

Anslutningsavgift

5 131,00

Årlig avgift för larmåtgörare

1 545,00

Årlig avgift för larmmottagning

3 619,00

Avgift för åtgärd vid fellarm, per larm

3 125,00

Mottagning av automatiska brandlarmsprov utöver kvartalsprov, samt frånkoppling av anläggning för arbeten, per gång

216,00

Uppdrag som anläggningsskötare, per månad

928,00

Avgift för åtgärd vid felaktigt brandlarm

6 337,00

 

Arbete med fordon

Fordon

Avgift

Personbil eller pick-up, per timme

250,00

Tankbil, exklusive personal, per timme

440,00

Bandvagn, exklusive personal, per timme

725,00

Bandvagnsförare, per timme

398,00

Höjdfordon, exklusive personal, per timme

700,00

Motorbåt (exklusive dragfordon), per timme

325,00

Motorspruta (uthyres inte utan förare) klass 2, per timme

265,00

Motorspruta (uthyres inte utan förare) klass 3, per timme

340,00

Transportkostnader


Personbil per kilometer

3,00 dock lägst 60,00

Transportbil per kilometer

6,00 dock lägst 119,00

Släck- eller räddningsbil, tankbil per kilometer

9,00 dock lägst 167,00

Hävare per kilometer

12,00 dock lägst 195,00

Bandvagn per kilometer

20,00 dock lägst 379,00

 

Handbrandsläckare

Tjänst


Avgift

Årskontroll av brandsläckare


85,00

Provtryckning brandposter


190,00

Pulversläckare omladdning

2 till 3 kilo

294,00


4 till 5 kilo

445,00


6 till 9 kilo

526,00


10 till 12 kilo

736,00

Vattensläckare, samtliga storlekar

trycksatta

209,00


med drivgaspatron

274,00


frostskyddsladdning tillägg

141,00

Vattensläckare

drivgaspatron, tillägg

95,00


rostskyddsmedel, tillägg

141,00

Skumsläckare, samtliga storlekar

tryckladdade

341,00


med drivgaspatron

435,00

Hyra av övningsfält

Offereras efter förfrågan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström