Tingstad Group köper industrifastighet på Brandberget i Bengtsfors

Conny Karlsson, Bengtsfors kommun, Kalle Dano på Tingstad AB, Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare och Henrik Andersson, mark- och exploateringsingenjör Bengtsfors.

Första arbetsdagen på nya året räcker Conny Karlsson, Bengtsfors kommun över nyckeln till Kalle Dano, affärsutvecklare på Tingstad AB som köpt fastigheten Järnhandlaren 6 på Brandberget i Bengtsfors. Till höger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare och Henrik Andersson, mark- och exploateringsingenjör Bengtsfors kommun som båda arbetat med företagsetableringen. Foto: Anna Sandström.

Bengtsfors kommun säljer industrifastigheten Järnhandlaren 6 på Brandberget (före detta Techroi) till Tingstad Group AB. Fastigheten planeras att användas som produktionsanläggning inom Norbag AB i Töcksfors som ägs av Tingstadkoncernen.

Bengtsfors kommun hälsar Tingstad Group varmt välkomna till Bengtsfors!

Genom försäljningen av industrifastigheten till Tingstad Group får Bengtsfors kommun en stark företagsetablering som kommer ge arbetstillfällen och tillväxt. Bengtsfors kunde erbjuda den lokal och de resurser Tingstad Group efterfrågade och det känns fantastiskt roligt att vi kan bidra till företagets fortsatta utveckling säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare och Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande Bengtsfors kommun

Samtalen med Tingstad Group inleddes under senare delen av 2019 och det har sedan en tid tillbaka varit klart att fastigheten kommer att köpas av Tingstad Group AB och det nybildade dotterbolaget Tingstad Produktionsfastighet Bengtsfors AB. Fastigheten har varit till salu sedan Techroi Fuelsystems lämnade Bengtsfors. Köpesumman är 10 miljoner kronor. Det formella beslutet om försäljning tas i kommunstyrelsen 20 januari.

Tingstad Group AB och Norbag AB i Töcksfors

Tingstad är ett familjeföretag med rötterna i Göteborg. Företaget grundades 1959 och levererar förbrukningsmaterial, arbetskläder och utrustning till många olika branscher exempelvis restaurangbranschen, fackhandeln och dagligvaruhandeln. Tingstads huvudkontor ligger i Göteborg och bolaget har försäljningskontor på tolv orter i Sverige, Norge och Finland. Koncernen omsätter 2,6 miljarder kronor och har 450 medarbetare.

Ett viktigt och växande produktsegment är de olika typer av papperskassar och påsar som används inom handel och dagligvarubutiker. Norbag AB i Töcksfors som är en av de större producenterna av olika typer av papperskassar och påsar förvärvades av Tingstad Group för två år sedan. Efterfrågan på papperspåsar har ökat kraftigt efter skatten på plastpåsar infördes. Norbag i Töcksfors har byggt ut, utökat sortimentet och dubblerat personalstyrkan de senaste åren.

Planen är att industrifastigheten i Bengtsfors blir en produktionsanläggning inom Norbag AB, Töcksfors. Vi ser med stor tillförsikt och optimism på utvecklingen framåt. Vi förbereder fastigheten för att snabbt komma igång när allt är på plats. Vi vet inte exakt när produktionen förväntas starta i Bengtsfors utan kommunicerar detta senare, berättar Paul Jigberg koncernchef och ägare Tingstad Group AB.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström