Kokningsrekommendation av vatten för boende i Ödskölt

På grund av misstanke om bakterier i dricksvattnet i Ödskölt går vi som en försiktighetsåtgärd ut med rekommendation att koka vattnet innan ni använder det för att dricka eller laga mat. Rekommendationerna gäller de som har kommunalt dricksvatten i Ödskölt.

Stäng meddelande

Trafik och infrastruktur

Fungerande gator, vägar och annan infrastruktur är viktigt för att vi ska kunna ta oss mellan bostad, arbetsplats och skola. Ansvar för gator och vägar kan vara statlig, kommunal eller enskild. Bengtsfors kommun ansvarar för cirka 100 kilometer vägar och gator, fyra broar, cirka 25 kilometer gång- och cykelvägar och ett trettiotal parkeringsplatser. Det innebär att vi snöröjer, halkbekämpar, sopar, underhåller och lagar dem samt ser till att gatubelysning fungerar.

Kontakt

Gustaf Fredriksson
Enhetschef fastighet, gator och park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Felanmälan
0531-52 61 40 (arbetstid)
0531-52 61 62 (efter arbetstid)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2022
Sidan publicerad av: System