Trafik och infrastruktur

Fungerande gator, vägar och annan infrastruktur är viktigt för att vi ska kunna ta oss mellan bostad, arbetsplats och skola. Ansvar för gator och vägar kan vara statlig, kommunal eller enskild. Bengtsfors kommun ansvarar för cirka 100 kilometer vägar och gator, fyra broar, cirka 25 kilometer gång- och cykelvägar och ett trettiotal parkeringsplatser. Det innebär att vi snöröjer, halkbekämpar, sopar, underhåller och lagar dem samt ser till att gatubelysning fungerar.

Kontakt

Gustaf Fredriksson
Bengtsfors Teknik AB - fastighet, skog, gator och park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Felanmälan
0531-52 61 40 (arbetstid)
0531-52 61 62 (efter arbetstid)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2024
Sidan publicerad av: System