Stöd och omsorg

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp i sin vardag. Här kan du som invånare i Bengtsfors kommun läsa om de hjälpinsatser vi som kommun kan erbjuda.

Det kan handla om rådgivning vid ekonomiska bekymmer, andra sociala problem eller den vård och omsorg som du som är äldre eller funktionsnedsatt behöver. Utifrån olika lagstiftningar fattar socialtjänsten beslut om lämpliga insatser som vi sedan verkställer.

Socialtjänstens grundstenar

Socialtjänstens verksamheter ska bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet och ska på demokratins och solidaritetens grund främja människors:

  • Ekonomiska och sociala trygghet.
  • Jämlikhet i levnadsvillkor.
  • Aktiva deltagande i samhällslivet.

Behandling av personuppgifter

Socialtjänsten gör alltid en utredning i samband med att du ansöker om olika typer av bistånd eller hjälp. Utredningarna innehåller alltid personuppgifter av olika slag. Vi får behandla personuppgifter om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet eller tala om för någon vad du berättat eller något annat som vi fått reda på när vi arbetat tillsammans med dig utan ditt samtycke.

Kontakt

Tanja Mattsson
Socialchef
0530-181 49
tanja.mattsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: System