Sociala på socialpolitisk dag i riksdagen

Representanter från Bengtsfors och Melleruds kommuner har varit i riksdagen på en socialpolitiskt temadag och berättat om vår samverkan inom sociala området.

Bland annat så medverkade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Socialchef Tanja Mattsson tillsammans med Susanne Öhrn, ordförande i sociala utskottet i Bengtsfors kommun samt Ann-Sofie Fors, socialnämndens 1:e vice ordförande i Melleruds kommun, var inbjudna för att sprida goda exempel om vår samvekan som är byggd på avtalssamverkan. De informerade även om det gemensamma förebyggande arbetet bland annat inom lokala-brå (lokala brottsförebyggande rådet) samt satsningen på Backa barnet. Syftet var att sprida erfarenhet från vår samverkan.

Kontakt

Tanja Mattsson
Socialchef
0530-181 49
tanja.mattsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson