Nu genomförs parkeringsövervakning i Bengtsfors

Nu genomför vi parkeringsövervakning i Bengtsfors under en period. Anledningen till insatsen är att vi fått många klagomål över bilar som står parkerade längre än angiven tid och andra förseelser. Med många som ska veckohandla samtidigt blir ofta parkeringarna fulla. God tillgänglighet är en förutsättning för handeln och parkering har en viktig roll i det. Vi behöver alla parkera med hänsyn. Genom att parkera enligt gällande parkeringsregler ökar du framkomligheten för andra, samtidigt som du inte riskerar böter.

Utryckningsfordon och exempelvis plogbilar är beroende av framkomliga gator för sina uppdrag. God framkomlighet underlättar och skapar en trygg trafikmiljö även för trafikanter och fotgängare. För till exempel synskadade, barn, äldre och människor med funktionshinder är det särskilt viktigt.

Hur du får parkera styrs av regler genom trafikförordningen och de lokala trafikföreskrifter som finns. En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara.

Juridiken kring parkering styrs främst av plan- och bygglagen (PBL) som reglerar ansvar för att ordna
parkering och trafikförordningen (TrF) som innehåller bestämmelser om hur och var man får parkera.
Utöver dessa lagar finns bestämmelser om bland annat parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter och
parkering för rörelsehindrade i andra lagar och förordningar.

Vid behov genomför vi parkeringsövervakning under en period och det har vi alltså valt att göra med start inom kort.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för att parkera här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson