Vill du få hjälp att sänka företagets energikostnad och klimatavtryck?

Illustration som visar hållbarhet som både miljö, social och ekonomisk hållbarhet.

Illustration: Sofia Magnusson

Vill du sänka ditt företags energikostnad och klimatavtryck? Missa inte möjligheten att ta del av den kostnadsfria skräddarsydda rådgivning som Energikontor Väst erbjuder små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen. Omställningslyftet är en nationell satsning med syfte att underlätta klimatomställningen för små och medelstora företag med målet att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer och företag.

Omställningslyftet

Genom att medverka i Omställningslyftet får ditt företag tillgång till expertstöd för energiarbetet och hjälp med att möta de specifika utmaningarna för en grön omställning. Energikontor Väst erbjuder via Omställningslyftet både individuell rådgivning, nätverk och den senaste kunskapen.

Individuell rådgivning

  • Platsbesök med genomgång av företagets energisituation samt status för energiarbetet.
  • Analys av företagets energianvändning och rekommendationer till åtgärder för fortsatt arbete.
  • Bollplank där Energikontor Väst svarar på frågor, visar goda exempel och vägleder vidare för ytterligare expertis inom energiområdet.
  • Finansiella stöd där Energikontor Väst tipsar om tillgängliga stöd för konsultation och investeringar.

Nätverksträffar

  • Utveckla din energikompetens i samverkan med andra företag där du tar del av av andras erfarenheter och lösningar.

Den senaste kunskapen

  • Ta del av kunskapshöjande seminarier och webbinarier med expertis. Diskutera metoder, tekniska lösningar och exempel på framgångsrikt energiarbete i andra företag.

Mer information och kontakt

Det är kostnadsfritt att delta i Omställningslyftet. Boka gärna ett möte med Energikontor Väst, på plats eller digitalt, för att prata om hur de kan stötta din verksamhet på bästa sätt.

Här finns mer informaton om Omställningslyftet Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Omställningslyftet – Sveriges företag lyfter klimatomställningen

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning från affärsutvecklare, experter och forskare för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, Swedish Research Institutes (RISE), Sveriges Inkubatorer och Science Parks (SISP), Energikontoren Sverige, Industriellt
Utvecklingscentrum (IUC) och Svenska Miljöinstitutet (IVL) och SuPr. Sammanlagt ska 150 miljoner användas för att hjälpa företag i klimatomställningen, projektet delfinansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Energikontor Väst är det regionala energikontoret i Västra Götaland och en del av Innovatum Science Park. Vi är en oberoende och icke-vinstdrivande aktör. Vi driver nätverk och projekt tillsammans med offentliga organisationer och näringsliv. Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar energiutveckling och minskad klimatpåverkan i Västra Götaland. I samverkan med myndigheter, lärosäten och näringsliv på lokal, regional, nationell och internationell nivå erbjuder vi kompetens inom hållbar energiutveckling. Vi deltar i Omställningslyftet tillsammans med fem andra regionala energikontor; Energikontor Norr, Energikontor Västernorrland, Energikontoret i Mälardalen, Energikontor Sydost och Energikontoret i Skåne.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2022
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist